MFiPR: Dostępność Plus z koroną Polski

Czy najwyższy szczyt Bieszczad jest dostępny dla osób o szczególnych potrzebach? Może być! Udowodnili to przewodnicy Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy prowadzili uczestników projektu „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt”. Z grupą zdobywców, po ich powrocie z Tarnicy spotkała się Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo koordynuje wdrażanie rządowego programu Dostępność Plus.
Szefowa MFiPR przypominała, że 2 lata programu Dostępność Plus, to zauważalna w wielu już miejscach zmiana w dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Wprowadzane ułatwienia w usługach publicznych, nowe usługi „bez barier”, umożliwiają korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy z innych względów potrzebujące doraźnej pomocy.
– 7 mld zł już pracujących w programie Dostępność Plus to środki na inwestycje w 150 szkołach podstawowych, ponad 100 uczelniach, 125 placówkach służby zdrowia, kilkuset urzędach i instytucjach samorządowych, na blisko 200 dworcach kolejowych, czy w przestrzeni publicznej kilkudziesięciu miast. Uruchomiliśmy Fundusz Dostępności, z którego możliwe jest otrzymanie atrakcyjnych pożyczek na poprawę dostępności w budynkach wielorodzinnych. Opracowujemy standardy dostępności w wielu obszarach. Szkolimy architektów w zakresie projektowania uniwersalnego, urzędników w tematyce dostępności cyfrowej i planowania przestrzennego, pracowników organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności, pracowników transportu w kwestii obsługi osób z niepełnosprawnościami. Organizujemy konkursy dla przedsiębiorców, w których zachęcamy do uniwersalnego projektowania usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami – wylicza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.
Spotkanie w Bieszczadach z uczestnikami projektu „28 marzeń” było okazją do przypomnienia, że ważnym elementem programu Dostępność Plus jest równy dostęp do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Turystyka społeczna może liczyć na wsparcie resortu funduszy i polityki regionalnej, który koordynuje program Dostępność Plus.
– W nowej perspektywie finansowej pojawią się możliwości finansowania kolejnych zadań związanych z dostępnością. Chcemy, by znalazło się wśród nich wsparcie dla służb ratowniczych i porządkowych, w tym m.in. jednostek takich jak TOPR, WOPR, GOPR na zakup wyposażenia, dostosowania środków transportu i budynków, pod kątem poprawy ich dostępności. Mogę obiecać, że będziemy starać się o to, aby turystyka społeczna miała szanse rozwijać się dzięki działaniom zaplanowanym w programach operacyjnych na nową perspektywę finansową – zapowiedziała Jarosińska-Jedynak.

Inwestycja w realizacji

Działający od dwóch lat program Dostępność Plus to nie tylko pomoc związana z fizycznymi barierami. Łamiemy stereotypy o ludziach ze szczególnymi potrzebami i łączymy to z praktycznym budowaniem dostępności. Te z pozoru łatwe, bo nie wymagające inwestycji działania – są często najtrudniejsze do realizacji i najbardziej czasochłonne. Zbudowanie odpowiednich postaw, planowania, wprowadzenia idei dostępności do każdego zamówienia publicznego, do każdej inwestycji i do krwioobiegu obrotu gospodarczego – to nasze zadanie na najbliższe lata.
Już 184 organizacje, firmy i instytucje uczestniczą w Partnerstwie na rzecz Dostępności. Ustawa o zapewnieniu dostępności daje prawo i wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności. Umożliwia włączenie osób o szczególnych potrzebach do aktywnego życia. Zachęcamy przedsiębiorców do tworzenia dostępnych usług i produktów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zadbaliśmy też o edukację dla dostępności współtworząc system edukacji włączającej.
Wiele zmian zaplanowaliśmy też na przyszłość i zagwarantowaliśmy jako prawny obowiązek w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będzie to trwała podstawa do urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju. Na wszystkie podmioty publiczne nałożyła ona obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Ustawa zobowiązuje do świadczenia usług publicznych bez barier, które utrudniają korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy z innych względów potrzebujące doraźnej pomocy.

28 marzeń – Korona Polski

W ramach projektu „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt” 9 wychowanków i 7 opiekunów, wyruszy po Koronę Gór Polski. Na co dzień funkcjonują w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym oraz w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Działdowie, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Działdowie. Osoby z niepełnosprawnością umysłową i ruchową oraz ich opiekunowie, w ciągu 12 miesięcy zdobywają szczyty w Sudetach, Beskidach, Karpatach i Górach Świętokrzyskich. Na tej wyprawie spełniają marzenia i pokazują, że ludzie z niepełnosprawnościami chcą i mogą żyć na równych prawach ze światem zdrowych.
Jednym z założeń było stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości do poznawania otaczającego świata, uczenia się go, dzielenia się nim z innymi, dzielenia się swoimi emocjami, a w ostateczności budowania poczucia własnej wartości. Projekt pokazuje, że osoby z niepełnosprawnościami to osoby bardzo zdolne, odważne, które chcą podejmować różne wyzwania, które chcą pokonywać własne ograniczenia i lęki. Dzięki temu projektowi wszyscy przekonują się, że ich ograniczenia nie przekreślają realizacji obranych celów.
Podczas 85. Gali Mistrzów Sportu (2020) projekt został wyróżniony Statuetką Czempiona w kategorii „Sport bez barier – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny
Intelektualnie”.

Bieszczadzka Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka GOPR jest jedną z siedmiu grup regionalnych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podstawowa działalność to pomoc potrzebującym ludziom w górach, ale ratownicy często biorą udział w akcjach poza terenem górskim np. przy ciężkich poszukiwaniach, wypadkach masowych czy działaniach z użyciem technik linowych i śmigłowca. Grupa prowadzi działalność ratowniczą od 1961 roku na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Dyżury pełnione są w czterech stacjach ratunkowych w tym w dwóch całodobowo, które zabezpieczane są przez około 200 ratowników ochotników oraz kadrę zawodową. Bieszczadzka Grupa GOPR jest zaangażowana w organizację wielu projektów związanych z udostępnianiem gór i szlaków turystycznych osobom o szczególnych potrzebach.


 

Źródło: centrumprasowe.pap.pl