Podpisano umowę na realizację projektu „Bezpieczne WTZ”

Podpisano umowę na realizację projektu, w ramach którego ponad 17 mln zł z funduszy unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), trafi do Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). To pieniądze na refundację zakupów środków ochrony osobistej. W wydarzeniu wzięła udział minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Warsztaty terapii zajęciowej to miejsca szczególne – inkubatory samodzielności, które pomagają dają szansę osobom z niepełnosprawnościami na znalezienie pracy, uczą dokonywać wyborów, planować i decydować o swoich sprawach. Ważne by wszyscy, którzy chcą w nich uczestniczyć, mogli to robić bez obaw o swoje zdrowie. Bezpieczeństwo w trakcie pandemii na WTZ wspierają fundusze unijne. Środki ochrony osobistej można było kupować już od czerwca, teraz zakupy będą refundowane – zaznaczyła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.”

Głównym celem projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W ramach projektu ponad 17,3 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostanie przeznaczone na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic, rękawiczek czy środków dezynfekcyjnych. Projekt potrwa do końca marca przyszłego roku.
Ze wsparcia mogą skorzystać wszystkie instytucje prowadzące warsztaty zajęciowej – samorządy oraz organizacje pozarządowe, jak i podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi.
W trakcie briefingu minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zaznaczyła, że dzięki dotychczasowemu wsparciu ze środków PFRON oraz szybkim i sprawnym działaniom rządu udało się zapewnić w czasie pandemii niezbędną ochronę osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Odpowiednie wsparcie otrzymały również placówki opieki, które w skutek pandemii pozostawały pewien czas zamknięte, przez co nie były w stanie świadczyć swoich usług osobom niepełnosprawnym.

„Dzisiaj postawiliśmy kolejny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Wsparciem z programu objętych zostanie ok. 970 podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, w których pracuje blisko 21,5 tys. osób – mówiła Marlena Maląg.”

„Zapewnienie warsztatom terapii zajęciowej i współfinansowanym przez PFRON placówkom środków ochrony osobistej to kolejny etap działań, poprzez które chcemy wspierać podmioty aktywizujące osoby niepełnosprawne. Podejmujemy wszelkie możliwe starania, by uczestnicy i pracownicy mogli się w tych placówkach czuć bezpiecznie – powiedział Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON.”

Wsparcie dla WTZ-ów jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanego z Unii Europejskiej zestawu działań na rzecz walki z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. Pakiet powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z marszałkami województw i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych. Jego wartość to ponad 14 mld zł.


 

Źródło: MFiPR