Webinarium podsumowujące realizację projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”

Termin i miejsce wydarzenia:
19.03.2021 (piątek), godz. 09:00
Wydarzenie online
Zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:
rehabilitacja-studia@zus.pl


 

Webinarium jest podsumowaniem realizacji projektu pt. Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a współpracują z nim: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. – niemiecka instytucja zabezpieczenia wypadkowego.
Celem głównym projektu realizowanego od 01/10/2017 do 31/03/2021 jest wdrożenie nowego modelu kształcenia i programu studiów podyplomowych  kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie specjaliście ds. zarządzania rehabilitacją wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących koordynowania/prowadzenia osoby niepełnosprawnej przez wszystkie etapy rehabilitacji.
Wypracowany model ma pomóc zapewnić wykwalifikowaną kadrę, która będzie potrafiła skutecznie i całościowo zadbać o potrzeby osób wymagających rehabilitacji.
Zadaniem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją będzie wspieranie klienta w procesie rehabilitacji, zarówno medycznej, jak i psychologicznej, zawodowej oraz społecznej. Będzie on więc kompleksowo koordynować wszystkie działania rehabilitacyjne.
Podczas webinarium zostanie zaprezentowany, wypracowany w trakcie realizacji projektu, model kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, który jest wynikiem  pracy zepołów eksperckich (w kilku obszarach: analizy potrzeb, uwarunkowań formalno-prawnych, profilu kompetencyjnego oraz metodyki kształcenia) oraz praktycznych doświadczeń po przeprowadzeniu dwóch pilotazowych edycji studiów podyplomowych. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad rolą i miejscem specjalisty na rynku pracy, wymiany doświadczeń specjalistów, którzy ukończyli studia podyplomowe i są  zatrudnieni w ośrodkach rehabilitacji kompleksowej, przywołania dobrych praktyk w tym zakresie i podsumowania całego projektu.
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (plik docx)
Agenda webinarium