SPROSTOWANIE

Poniższe sprostowanie odnosi się do artykułu opublikowanego na portalu www.mir.org.pl w dniu 10 lipca 2020 r. pod adresem: https://mir.org.pl/2020/07/10/niepelnosprawna-anna-derewienko-za-poparcie-w-mediach-spolecznosciowych-andrzeja-dudy-zostala-usunieta-z-listy-podopiecznych-fundacji-ktorej-prezesem-jest-radna-po-w-bydgoszczy/

SPROSTOWANIE:

Nieprawdziwa jest informacja zawarta w artykule jakoby powodem
rozwiązania porozumienia Fundacji Dum Spiro, Spero z Panią Anną Derewienkobyły jej poglądy polityczne. Jedynym powodem rozwiązania porozumienia była ochrona dobrego imienia Fundacji w związku z krzywdzącym grupę osób, w tym małoletnich nieuprawnionym zachowaniem Anny Derewienko w mediach społecznościowych, co działało na szkodę Fundacji.
Nieprawdziwa jest również informacja o rozwiązaniu porozumienia przez Prezes Zarządu Fundacji Katarzynę Zwierzchowską. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Zarząd Fundacji, który jest organem kolegialnym. Była to decyzja jednogłośna.
Nieprawdziwa jest również informacja, że Prezes Zarządu Fundacji Katarzyna Zwierzchowska jest radną Platformy Obywatelskiej.