To już dwa lata programu „Dostępność plus”

Już 184 organizacje, firmy i instytucje podjęły wyzwanie i uczestniczą w Partnerstwie na rzecz Dostępności. 7 mld zł to koszt trwających obecnie inwestycji, które poprawią dostępność. Te środki pozwolą usunąć bariery architektoniczne i zapewnić dostępność w szkołach, uczelniach, przychodniach, szpitalach, urzędach, budynkach wielorodzinnych, na dworcach kolejowych i w przestrzeni publicznej miast. Większość tej kwoty pochodzi z funduszy europejskich. Powstają innowacje produktowe i społeczne, które pomagają pokonać bariery. Fundusz Dostępności dofinansowuje poprawę dostępności budynków wielorodzinnych. Ustawa o zapewnieniu dostępności nareszcie daje prawo i wprowadza obowiązek zapewnienia dostępności. Umożliwia włączenie osób o szczególnych potrzebach do aktywnego życia. Dokładnie dwa lata temu rząd przyjął program Dostępność Plus.
2 lata Programu Dostępność Plus: 95% uruchomionych działań, blisko 7 mld zł na dostępność, Fundusz, Rada i Partnerstwo na rzecz dostępności, 2 ustawy o dostępności, konkursy, projekty, edukacja

Szczególna rocznica

Działający od dwóch lat program Dostępność Plus to nie tylko pomoc związana z fizycznymi barierami. W ramach programu finansowane są usługi dla seniorów i osób wymagających opieki oraz organizowane są szkolenia. Program łamie stereotypy o ludziach ze szczególnymi potrzebami i łączy to z praktycznym budowaniem dostępności.


 

Źródło: dostepnoscplus.gov.pl