Gdańsk: Parking przy ul. Cedrowej będzie społecznie odpowiedzialny

Parking przy ul. Cedrowej od 20 lipca będzie miał swojego operatora. Będzie nim Fundacja Społecznie Bezpieczni. Do dyspozycji osób odwiedzających Cmentarz Łostowicki będzie 89 miejsc, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Parking obsługiwany będzie 7 dni w tygodniu.
Parking Społecznie Odpowiedzialny przy ulicy Cedrowej to kolejne przedsięwzięcie Miasta Gdańsk i Fundacji Społecznie Bezpieczni, która taką działalność prowadzi od dwóch lat przy ul. Lawendowej, a podczas wakacji obsługuje także parking nadmorski na Stogach.
Parking przy ul. Cedrowej będzie działał przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 23.00 tak, aby skutecznie zapewnić rotację, a tym samym wolne miejsca dla osób odwiedzających największą gdańską nekropolię. Opłaty parkingowe będą zgodne z cennikiem obowiązującym w Strefie Płatnego Parkowania. W czasie upływania pierwszej godziny – 3,90 zł., drugiej godziny – 4,60 zł., trzeciej godziny – 5,50 zł., czwartej godziny i następnych – 3,90 zł. Z myślą o okolicznych mieszkańcach będzie możliwość wykupienia opłaty abonamentowej której koszt wyniesie 250 zł. miesięcznie.
Dochód z parkingu będzie przeznaczony na cele statutowe Fundacji Społecznie Bezpieczni, która niesie wsparcie dla osób wykluczonych społecznie. To kolejne miejsca pracy dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych. Wypracowany zysk przeznaczany zostanie na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych w Gdańsku. Podczas ubiegłorocznych wakacji na parkingu nadmorskim na Stogach Fundacja zarobiła na samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych. Auto służy także do obsługi bieżącej działalności placówki.
Do dyspozycji kierowców będzie oddanych 89 miejsc parkingowych, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową (tzw. „niebieską”) będą parkowały bezpłatnie na miejscu dla pojazdu osoby niepełnosprawnej oznaczonym znakiem P-24. Bezpłatny będzie również postój pojazdów elektrycznych i PHEV w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
W okresie od dnia 30 października do dnia 2 listopada każdego roku obowiązywania umowy parking jest wolny bez opłat.


 

Źródło: Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku