Wystartowała Fundacja TVP. Ma pomagać osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie

Telewizja Polska powołała własną fundację, by reagować na potrzeby rodzin, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Telewizja Polska nie pomija również w swojej dobroczynnej działalności Rodaków na Wschodzie, pochodzących z niezamożnych rodzin, niosąc pomoc m.in. w zakresie ich edukacji.
Telewizja Polska ma ogromny potencjał, by otwierać serca na potrzeby osób ubogich, chorych, wykluczonych społecznie. „Fundacja TVP” jest odpowiedzią na liczne prośby i apele ludzi, którzy napotykają w codziennym życiu bariery, które powodują, że czują się samotni, opuszczeni i bezradni. Wierze, że z pomocą naszych Ambasadorów uda nam się zachęcić ludzi dobrej woli, by pomagali tym, którzy tego potrzebują – mówi Mateusz Rychlik, Prezes „Fundacji TVP”.
Ambasadorami „Fundacji TVP” są znane i lubiane twarze Telewizji Polskiej m.in.: Agata Konarska, Ida Nowakowska, Maja Kapłon, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Przemysław Babiarz, Rafał Brzozowski, Rafał Patyra, Sebastian Mila, Tomasz Wolny, Dariusz Szpakowski, Tomasz Kammel.
Celem fundacji jest przede wszystkim pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej dotkniętym zdarzeniami losowymi, chorobami lub niepełnosprawnością, bądź trudnościami socjalnymi. Działalność „Fundacji TVP” dotyczy także niesienia pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen, klęsk żywiołowych oraz ludziom niepełnosprawnym lub starszym pozbawionym wsparcia rodziny.
„Fundacja TVP” będzie pozyskiwać środki na potrzeby swoich podopiecznych informując na antenach o możliwości wsparcia przez wiadomość SMS na numer 73365 o treści: „Pomoc”. Te informacje pojawią się również w programach, zwłaszcza teleturniejach emitowanych na antenach Telewizji Polskiej, z których wygrana będzie przeznaczana na pomoc potrzebującym.


 

Źródło: Biuro Prasowe TVP