„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir” – Andrzej Duda

Urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie.
W 1984 roku wstąpił do 5 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej „Piorun” im. Legionistów 1914 r. i po kilku latach został jej drużynowym. Harcerską przygodę zakończył w 1990 r.
W latach 1987–91 był uczniem klasy humanistycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
W 1991 rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił magisterium w lutym 1997 roku i podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego, a w 2001 r. w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W styczniu 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Interes prawny w polskim prawie administracyjnym“.
Wiosną 2005 r. założył własną kancelarię prawną.
Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku został ekspertem od legislacji Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
1 sierpnia 2006 r. premier Jarosław Kaczyński powołał Go na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Z tego stanowiska został odwołany 15 listopada 2007 w związku z wyborem przez Sejm w skład Trybunału Stanu.
16 stycznia 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński mianował Go podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W lipcu 2010 r. po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta RP, złożył dymisję z zajmowanego stanowiska.
W 2010 roku uzyskał mandat radnego miasta Krakowa i został przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
W wyborach parlamentarnych 9 października 2011 roku, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim, został wybrany posłem na Sejm, zdobywając 79 981 głosów. Objął stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
27 listopada 2013 r. został rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości i pełnił tę funkcję do 9 stycznia 2014 r. kiedy Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wybrał Go na szefa sztabu kampanii do Parlamentu Europejskiego.
25 maja 2014 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 97 996 głosów.
W pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015 roku otrzymał 34,76 % liczby ważnych głosów. W ponownym głosowaniu 24 maja 2015 roku został wybrany na Prezydenta RP, zdobywając 51,55 % liczby ważnych głosów.
6 sierpnia 2015 roku objął urząd Prezydenta RP, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Kandydat startujący do walki o reelekcję w wyborach prezydenckich 2020.

Deklaracje wyborcze:

Wsparcie dla rodzin

Polacy muszą mieć pewność, że programy społeczne, które stały się częścią ich domowych budżetów, będą nadal wypłacane. W trudnych czasach potrzeba polityków, którzy potrafili wywiązać się z obietnic. Państwo zaś potrzebuje koła zamachowego dla gospodarki. Programy społeczne, które zapowiedziałem w moim programie wyborczym z 2015 r., zostały zrealizowane podczas pierwszej kadencji, napędziły konsumpcję i sprawiły, że bogacili się nie tylko Polacy, ale urosła cała gospodarka. Dlatego dziś ich znaczenie i dalsze funkcjonowanie są tak ważne. Jest to pierwszy i najważniejszy punkt mojego programu.

Strategia społeczna

Kiedy obejmowałem urząd Prezydenta minimalna emerytura wynosiła 880 zł, obecnie wzrosła o jedną czwartą, do poziomu 1200 zł. W duchu tych zmian podwyższono również renty socjalne i zasiłek pielęgnacyjny.
Wprowadzono program Emerytura+ czyli dodatkowe świadczenie w  wysokości 1100  zł skierowane do wszystkich emerytów i rencistów (ponad 9,8 mln osób) w 2019 roku, co stanowi gest solidarności społecznej i szacunku wobec najstarszych. Kolejny program skierowany do osób starszych to Leki 75+. Od września 2016 roku wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat, mogą skorzystać z bezpłatnych leków, które znajdują się na liście ponad 2 tys. specyfików dostosowanych do  potrzeb pacjenta. Z  programu skorzystało blisko 3 mln osób.
W ostatnich latach podjęto szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Od 2019 roku działa Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami i  ich opiekunów wynosiło w 2015 roku 15,5 mld zł, w 2019 roku było to ok. 22 mld zł. Zwiększono dotacje na  środowiskowe domy samopomocy czy warsztaty terapii zajęciowej. Podpisałem również ustawę o  świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, na ten cel przeznaczone zostanie ok. 4,5 mld zł rocznie.


 

Źródło: prezydent.pl / www.andrzejduda.pl / mir.org.pl