Skarżysko-Kamienna: W szpitalu powiatowym będzie nowoczesna rehabilitacja

Modernizacja budynku i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – a wszystko to przy wsparciu środków unijnych, dzięki którym Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej szpitala w Skarżysku-Kamiennej stanie się nowoczesną, spełniającą najwyższe standardy placówką.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs poświęcony wsparciu placówek leczniczych, które świadczą usługi w zakresie rehabilitacji związanej z chorobami układu kostno-mięśniowego.  Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości  1 mln 566 tys. zł otrzymał Zespół Opieki Zdrowotnej  – Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej.
– Jestem przekonany, że to dobrze wydane pieniądze, które służyć będą świadczeniu usług rehabilitacyjnych na jak najwyższym poziomie oraz zwiększeniu dostępu do zabiegów, przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych i leżących – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. Podkreśla on, że dzięki realizacji projektu skróci się również czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne.
Wicemarszałek Marek Bogusławski dodaje, że projekt, który realizować będzie szpital w Skarżysku – Kamiennej to przykład tego, że świętokrzyskie placówki służby zdrowia chcą się rozwijać, poprawiać jakość świadczonych usług, a bez sprzętu wysokiej jakości jest to niemożliwe.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej i Oddział Rehabilitacji Dziennej skarżyskiej lecznicy zostaną przeniesione do nowego budynku przy ul. Szpitalnej, w którym dotychczas zlokalizowany był oddział zakaźny. W ramach projektu planuje się przebudowę gmachu i zakup sprzętu medycznego do rehabilitacji.


 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego