Łukasz Szeliga ponownie wybrany na szefa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

Łukasz Szeliga po raz kolejny został wybrany na Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Będzie pełnił tę funkcję przez kolejne 4 lata, do 2024 roku. – W obszarze rehabilitacji, integracji społecznej i dostępności do sportu jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Paraolimpijczycy są wierzchołkiem piramidy sportowej osób z niepełnosprawnościami, a dziś podstawa tej piramidy jest ciągle zbyt wąska. Przede mną jeszcze bardzo dużo pracy – przyznał Łukasz Szeliga.
Łukasz Szeliga pełni funkcję Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego (PKPar) od 2015 roku. Okres ostatnich kilku lat to niezwykle intensywny czas rozwoju Komitetu. Polski Komitet Paraolimpijski pozyskał w tym czasie wielu sponsorów i partnerów, stał się rozpoznawalną marką, a ruch paraolimpijski jest silniejszy niż kiedykolwiek. W obliczu pandemii koronawirusa wybory zostały zorganizowane w sposób odmienny od tradycyjnego. Zważywszy, że zebranie delegatów Walnego Zjazdu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w jednym miejscu i terminie w obecnym czasie stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia, delegaci w sposób zdalny przekazali swoje głosy za proponowanymi w porządku obrad uchwałami w sprawie wyboru na kolejną kadencję członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dla Łukasza Szeligi, jednocześnie Prezesa Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” to dowód na zaufanie wszystkich delegatów organizacji członkowskich.
Jak przyznaje Prezes Szeliga sukcesy ostatnich lat to zasługa pracy całego zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, tworzących go organizacji (Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem”, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Stowarzyszenie „Cross”, Związek Kultury Fizycznej Olimp, Polska Federacja Bocci), a także pracowników Komitetu.
– To, co istotne, to fakt, że udało mi się zbudować w Komitecie świetny zespół ludzi oddanych idei paraolimpizmu. Bardzo im za to wszystkim dziękuję. Wierzę, że kolejne cztery lata, mimo trudności, przyniosą nam mnóstwo powodów do radości – podkreśla Szeliga. Mam też nadzieję, że fakt, iż sport jest najlepszą formą rehabilitacji będzie jeszcze szerzej i częściej wykorzystywany w projektach realizowanych przez PKPar. Zakładam, że współpraca, która z roku na rok jest coraz lepsza zarówno z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jak i Ministerstwem Sportu, naszymi sponsorami oraz partnerami, będzie się rozwijać. Dzięki temu sport jako forma rehabilitacji będzie powszechnie stosowany.


 

Źródło: PKPar