Koronawirus w Polsce – UKE: List polecony doręczony do skrzynki pocztowej bez wymaganego specjalnego wniosku adresata

W związku z epidemią koronawirusa do Prawa pocztowego wprowadzone zostały istotne zmiany, m.in. listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku – podał UKE w komunikacie.
Jak podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zmieniają się zasady dotyczące doręczania listów poleconych i przesyłek kurierskich. Listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, tak jak było to do tej pory. Zawieszono także obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki.
UKE podkreślił, że zmiany nie dotyczą jednak przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.
Zmiany wynikają z ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; wchodzi ona w skład pakietu, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet tworzą również: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (specustawa); ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).


 

Źródło: PAP / Małgorzata Werner-Woś