Polskie Radio Lublin i PFRON w partnerstwie na rzecz osób niepełnosprawnych

Tematyka niepełnosprawności jest stale obecna na antenie Polskiego Radia Lublin w różnych programach. Regularna cotygodniowa emisja audycji z udziałem osób z niepełnosprawnością, przedstawicieli instytucji pomocowych oraz ekspertów PFRON ma ułatwić dostęp do wiedzy z zakresu wsparcia nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale i ich rodzin czy pracodawców. Jej celem jest także wskazywanie sukcesów osób z niepełnosprawnościami i inspirowanie innych oraz promocja inkluzji.
Dyżury ekspertów, reportaże pokazujące aktywne osoby z niepełnosprawnościami i goście z instytucji i organizacji pozarządowych z całej Lubelszczyzny – wiosną w Polskim Radiu Lublin ruszy nowa audycja poświęcona obecności osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym i społecznym.
W tej sprawie Polskie Radio Lublin zawarło porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W czwartek (12.03) porozumienie w sprawie współpracy z rąk dyrektora lubelskiego oddziału PFRON Jerzego Dębskiego odebrał prezes Polskiego Radia Lublin Mariusz Deckert.
Audycje będą emitowane na antenie Radia Lublin od kwietnia.


 

Źródło: PR Lublin