Rzeszów: Pracownik magistratu przyjedzie do domu. Ruszyła usługa „Mobilny urzędnik”

Od 31 marca osoby starsze i niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy tzw. mobilnego urzędnika.
Pomoc skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta Rzeszowa i spełniają przynajmniej jeden z wymogów wyszczególnionych poniżej:

 1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
 3. są w wieku powyżej 65 lat, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i samodzielnego dotarcia do urzędu,
 4. są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i samodzielnego dotarcia do urzędu,
 5. są osobami zależnymi w wieku powyżej 15 lat,
 6. są opiekunami faktycznymi osób zależnych,
 7. są opiekunami w ramach pieczy zastępczej.

Projekt jest realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wprowadzają nowe rozwiązanie. Jest to odpowiedź  na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą. W Rzeszowie usługa „Mobilny Urzędnik” ruszyła 31 marca.
Osoby uprawnione do skorzystania z usługi „Mobilnego Urzędnika” mogą dokonać zgłoszenia:

 1. • Telefonicznie pod numer Infolinii Urzędu Miasta Rzeszowa: (17) 788 99 00 (zgłoszenia można dokonać także za pośrednictwem członka rodziny, opiekuna)
  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30
 2. • Pocztą elektroniczną – wysyłając zgłoszenie na adres: mobilny.urzednik@erzeszow.pl

Usługi w ramach „Mobilnego Urzędnika” realizowane są w środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 14.00. Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu, w którym dostępny jest wolny termin.


 

Źródło: UM Rzeszów