Wyzwanie dla pracodawców: jak zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami?

Blisko dwa i pół miliona Polaków żyje z poważnymi ograniczeniami sprawności, a ich współczynnik aktywności zawodowej wynosi zaledwie 28,8% i należy do jednego z najniższych w Europie. Skomplikowane procedury prawne oraz nadmiernie rozbudowana biurokracja, to najczęstsze przeszkody na drodze do ich zatrudnienia – wynika z wypowiedzi przedstawicieli firm cytowanych w raporcie Zdalniacy. Perspektywa Pracodawców na zatrudnianie Osób z niepełnosprawnościami. Sponsorem głównym raportu jest Huawei Polska.
Raport przygotowała fundacja Leżę i Pracuję, która jest przedsiębiorstwem społecznym – pierwszą w Polsce agencją marketingową stworzoną po to, by umożliwić pracę zdalną osobom z niepełnosprawnością ruchową. Publikacja powstała z potrzeby zmiany sytuacji na rynku pracy i zrozumienia, jakie najważniejsze wyzwania związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością stoją przed pracodawcami. W raporcie wypowiadają się przedstawiciele różnych firm i branż: zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Naszym celem jest zachęcenie polskich firm do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami również poprzez obalanie mitów związanych z tym procesem. Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację cyfrową w wielu organizacjach (praca zdalna, home office), co niesie nowe szanse zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dla których mobilność stanowiła poważną barierę do podjęcia pracy. Mam nadzieję, że nasz raport posłuży jako przewodnik z wartościowymi poradami oraz wskazówkami dla wszystkich firm, które rozważają rekrutacje osób z niepełnosprawnościami”

Majka Lipiak, założycielka Leżę i Pracuję.
W tej chwili w agencji pracuje na stałe dwanaście osób, siedem z nich to osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Zdolni i zdalni

Zdalniacy to również nazwa start-upu utworzonego przez Fundację, który łączy pracodawców i pracowników z niepełnosprawnościami. Pierwszym beneficjentem Zdalniaków jest firma Huawei Polska, która zatrudniła Aleksandra Wulknera, absolwenta Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Aleksander dodatkowo ukończył kurs doradcy podatkowego, podstaw księgowości oraz liczne kursy obsługi programów komputerowych typu Ms Office czy Photoshop. Od 7 lat, na skutek wypadku podczas treningu sportowego, Aleksander jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Kompetencje i możliwości Aleksandra pozwoliły mu podjąć pracę w Huawei Polska na stanowisku Asystenta Departamentu PR. Swoją pracę, dzięki technologicznym możliwościom oraz charakterowi wykonywanej pracy może wykonywać z domu w formie zdalnej, pozostając w stałym kontakcie ze współpracownikami i przełożonymi. Praca Aleksandra daje duży wkład w działania departamentu, a on sam z sukcesami buduje swoją karierę mimo niepełnosprawności.

Od dawna jako jeden z celów stawiamy sobie walkę z wszelkimi wykluczeniami i realizujemy go z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Jako organizacja wierzymy, że rozwiązania, które tworzymy pomagają w pokonywaniu barier i ograniczeń, łącząc ze sobą ludzi – o różnych potrzebach, oczekiwaniach oraz możliwościach – na całym świecie

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska

Walka z wykluczeniem

Współpraca z Fundacją to kolejna inicjatywa Huawei z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu. Firma, będąc światowym liderem w dostarczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, od lat podejmuje działania na rzecz walki z wykluczeniem w różnych jego aspektach – zarówno poprzez zastosowanie nowych technologii, jak i wspieranie inicjatyw na rzecz równego dostępu. Huawei wspiera osoby
z niepełnosprawnościami także na inne sposoby – poprzez przystąpienie do ministerialnego Partnerstwa na Rzecz Dostępności oraz jako sponsor główny Olimpiad Specjalnych.
Firma jest świadoma, że nie tylko niepełnosprawność może stanowić czynnik wykluczający. Także utrudniony dostęp do edukacji czy wykluczenie cyfrowe, może stanowić barierę w dążeniu do równych szans. Dlatego Huawei przekazuje sprzęty uczelniom technicznym i prowadzi programy współpracy, które pozwalają studentom zdobywać wiedzę przy wykorzystaniu wiodących technologii. Firma od lat organizuje także program Seeds for the Future, którego celem jest umożliwienie uzdolnionym studentom zdobywania praktycznych umiejętności od światowych ekspertów Huawei w ramach specjalnych kursów. Tegoroczna edycja programu będzie realizowana w pełni zdalnie i otwarta dla wszystkich studentów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji w obszarze rozwoju sztucznej inteligencji, zastosowań technologii 5G i rozwiązań chmurowych.
Huawei nie zapomina również o najmłodszych – w ostatnim czasie nawiązała współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Dzięki wsparciu firmy możliwe będzie bezpłatne udzielanie pomocy online dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, które potrzebują wsparcia psychologicznego. Dzięki temu projektowi zwiększy się dostępność pomocy dla dzieci, które mieszkają na terenach oddalonych od dużych ośrodków i nie mogłyby z niej skorzystać bezpośrednio, szczególnie w czasie trwającej pandemii.


 

Źródło: Biuro Prasowe, Huawei Polska