Pierwsza umowa w ramach Funduszu Dostępności podpisana

Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 8 w Warszawie jako pierwsza sfinansuje z Funduszu Dostępności zakup i montaż windy przystosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwszą umowę na niskooprocentowaną pożyczkę na poprawę dostępności budynku.

„Wykluczenie z życia społecznego, zawodowego czy publicznego zaczyna się wtedy, gdy natrafiamy na bariery, których sami nie jesteśmy w stanie pokonać. Dzięki Funduszowi Dostępności uwalniamy „więźniów czwartego piętra” – dajemy im większą samodzielność. Codzienne sprawy, jak wyjście na  spacer czy po zakupy, mogą znów być faktycznie codzienne, a nie zamawiane i wyczekiwane przez kilka dni. Takie udogodnienia dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościami to praktyczny wymiar ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Bez tych przepisów nie byłoby Funduszu Dostępności, a bez Funduszu Dostępności… Na szczęście nie muszę dokańczać tego  zdania, bo te przepisy są – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.”

Dostępność w praktyce

Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 8 w Warszawie to pierwszy podmiot, z którym Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę na niskooprocentowaną pożyczkę z programu Fundusz Dostępności. W budynku mieszka 30 osób – z czego dwie są niepełnosprawne, a ponad połowa mieszkańców to osoby starsze. Pieniądze przeznaczone będą na zakup i montaż windy przystosowanej do przewozu osób starszych i z niepełnosprawnością ruchową. Fundusz sfinansuje także dodatkowe prace wyburzeniowe i konstrukcyjne związane z montażem windy. Wartość pożyczki, którą otrzymała wspólnota, wynosi 200 tys. złotych.

„Program windowy”

Fundusz Dostępności jest elementem rządowego programu Dostępność Plus. Został utworzony na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Fundusz obejmuje pożyczki na dostosowanie budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych oraz projekt „Dostępna szkoła”. W budżecie programu jest ponad 40 milionów złotych.
Korzystając z Funduszu można na przykład zamontować w budynkach windy, rampy i poręcze, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Pożyczka nie ma maksymalnego limitu, a okres jej spłaty może być rozłożony na 20 lat, przy oprocentowaniu od 0,15 proc. w skali roku. Istnieje także możliwość umorzenia spłaty nawet do 40 proc. wartości pożyczki. Wysokość umorzenia zależy od spełnienia kryterium terytorialnego, społecznego, a także od przeznaczenia budynku. Finansowanie z pożyczki można uzupełnić dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Fundusz Dostępności to modelowy przykład tego, jak projekty realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego realnie poprawiają jakość życia Polaków. Cieszy nas fakt udzielenia pierwszej pożyczki. Montaż windy to duże udogodnienie dla mieszkańców budynku przy ul. Kolberga 8 w Warszawie. Mamy nadzieję, że kolejne instytucje wezmą przykład z tej wspólnoty. W Funduszu Dostępności mamy ponad 40 mln złotych do zagospodarowania, ze wsparcia może zatem skorzystać wiele podmiotów – mówi Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.”

Z pożyczek mogą skorzystać między innymi jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, szkoły wyższe, instytucje publiczne oraz kultury, a także jednostki naukowe.


 

Źródło: MFiPR