Powiat Starachowice: „Karta za jeden uśmiech” czyli ulgi dla osób niepełnosprawnych na terenie całego powiatu

28 stycznia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach zostało podpisane porozumienie rozszerzające na teren całego powiatu „Kartę za jeden uśmiech”. Jest to karta uprawniająca osoby niepełnosprawne do korzystania ze zniżek i ulg oferowanych przez przedsiębiorców.
Program „Starachowicka karta za jeden uśmiech” skierowany jest do osób niepełnosprawnych i oferuje pakiet ulg i zniżek na towary i usługi oferowane przez lokalne firmy. Jak dotąd realizowany był tylko na terenie Gminy Starachowice, ale dzięki podpisanemu we wtorek, 28 stycznia br., porozumieniu będzie obowiązywał na terenie całego powiatu starachowickiego.
Karta adresowana jest do osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci jak i dorosłych, posiadających orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujących na stałe na terenie powiatu starachowickiego. Będzie  wydawana bezpłatnie, na wniosek osoby uprawnionej do udziału w programie, w punkcie prowadzonym dla mieszkańców danej Gminy. Do każdej jednej dołączany będzie Wykaz Ulg i Rabatów Programu. Dzięki posiadaniu karty osoby te będą mogły korzystać z promocji przygotowanych przez partnerów programu. Dotyczy to zniżek na usługi i produkty w instytucjach kultury, sportu, sklepach, punktach gastronomicznych i usługowych na terenie całego powiatu.


Źródło: SP Starachowice