100% dostępności telewizji w ciągu dziesięciu lat. Podpisz petycję!

Obecna Ustawa o radiofonii i telewizji wymaga od nadawców zaledwie 10% dostępnych programów: z napisami, językiem migowym i audiodeskrypcją. W polskiej telewizji średnia programów nadawanych w ten sposób wynosi 18,5% (KRRIT 2017). Są to jednak głównie seriale i powtórki programów.
Dla porównania – w Europie telewizje publiczne nadają średnio: 66% programów z napisami i 13% programów z audiodeskrypcją (EBU 2016).
Brakuje Wam dostępu do: wiadomości i programów na żywo, programów o największej oglądalności?
Chcecie pełnego dostępu do informacji – jak wszyscy obywatele naszego kraju?
Chcecie, by Wasze prawa były respektowane zgodnie z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych?
Nie zgadzacie się na wykluczenie społeczne i brak dostępu do informacji?
Podpiszcie petycję online!
Inicjatorem akcji jest Inicjatywa Na Rzecz Dostępności Napisy Plus.
Petycję odnajdziecie pod poniższym adresem:
https://www.petycjeonline.com/apelujemy_o_100_dostpnoci_telewizji_w_cigu_10_lat