Wieczór autorski niewidomego pisarza Marka Kalbarczyka

Termin i miejsce wydarzenia:
03.02.2020 (poniedziałek), godz. 18:30
Faktyczny Dom Kultury
ul. Gałczyńskiego 12
00-362 Warszawa
Wstęp wolny


 

Czy niewidomy może być pisarzem, biznesmenem, sportowcem?
Dowiedzcie się, jak funkcjonują w społeczeństwie niewidomi!
Czy potrzebują Waszej pomocy, jakimi są ludźmi i czym się zajmują?
Spotkanie autorskie w Instytucie Reportażu poświęcone zostanie osobie Marka Kalbarczyka i jego nowej publikacji „Obrazy, które gdzieś hen uciekły”. Autor będzie mówić o świecie dotyku i dźwięku, w którym obracają się niewidomi!


 

Marek Kalbarczyk – niewidomy informatyk, menadżer, autor poradników matematycznych i rehabilitacyjnych, a także opowiadań o niewidomych i ich życiu. Jest współautorem pierwszego dostępnego na rynku syntezatora polskiej mowy, projektantem i twórcą specjalistycznego oprogramowania. Stworzył i prowadzi kilka instytucji, wśród których za najważniejszą uważa Fundację Szansa dla Niewidomych.
Jego poradniki i książki różnią się od innych. Można powiedzieć, że mają nowatorski charakter. Swoje poradniki autor nazywa nieporadnymi. Dlaczego? Są napisane w innej konwencji niż standardowe. Za każdym razem pomiędzy fragmenty merytoryczne autor wkleja opowiadania o niewidomych bohaterach. W ten sposób przedstawia nie tylko treści merytoryczne, ale także autentyczne relacje pokazujące, jak jest nie widzieć wcale lub widzieć niewiele. Wśród jego tytułów na wyróżnienie zasługują m.in.: „Świat otwarty dla niewidomych”, „Czy niewidomy może zostać prezydentem?”, „I ty możesz zostać matematykiem”, „Dotykownik – atlas wypukłej grafiki”, „Dotknij pięknej Opolszczyzny”, „Smak na koniuszkach palców”, „Perły Mazowsza dla Ciebie”, „Przestrzeń i jej obrazy. Dźwięk, tyflografika i magnigrafika”, „Przewodnik znakomity – Jan Karski – wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei”.
Publikacje Marka Kalbarczyka są kontynuacją starań autora o to, by świat zrozumiał, iż być niewidomym oznacza co innego niż kiedyś. Teraz to tylko utrudnienie, a nie dyskwalifikujące kalectwo. Autor jest dobrym na to przykładem, gdy jako niewidomy tak samo dobrze projektuje programy komputerowe, pisze książki, tworzy firmy i nimi zarządza. Jest dobrym mówcą, który potrafi zarazić innych ważnymi ideami.
Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: tytuł Superlodołamacza i Człowieka bez barier, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaczenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach „Pax et gaudium in Cruce”, wyróżnienie w konkursie Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.