Zabrze: IX Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu

W Zabrzu trwają IX Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu. W zabrzańskim Multikinie odbyła się w środę 4 grudnia Międzynarodowa Konferencja pn. „Formy aktywizacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – sport, kultura, praca – niemożliwe staje się możliwe”. Na dziś zaplanowano „Dzień Wolontariatu”, w trakcie którego rozstrzygnięty zostanie konkurs „Wolontariusz Roku”.
We wczorajszej konferencji wzięli udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu, w tym zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski oraz naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu Czesława Winecka, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Alina Nowak, przedstawiciele ośrodków pracujących na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, Zabrzańskiego Centrum świadczeń Rodzinnych, Domu Pomocy Społecznej nr 1, DPS nr 2 oraz DPS nr 3. Wśród uczestników byli też nauczyciele, psychologowie, rehabilitanci oraz osoby niepełnosprawne.
Z wykładami wystąpili m.in. Alfred Haug – były koordynator ds. osób niepełnosprawnych Miasta Essen, Birgit Franz ze Stowarzyszenia Integrationsmodell Essen, pedagog specjalny Maja Nowacka, Jan Wroński – dyrektor oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Aleksandra Kruszyńska – wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach, Iwona Płatek – prezes Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, Katarzyna Leśnikowska-Knieć – kierownik Centrum Wsparcia Środowiskowego w Zabrzu, Marta Wypart-Daniel – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu oraz Majka Lipiak – prezes zarządu Agencji Marketingowej „Leżę i Pracuję”.


 

Źródło: UM Zabrze