Sejm będzie obradował nad zmianami w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym Sejm będzie kontynuował prace w ramach 1. posiedzenia. Posłowie wysłuchają exposé premiera Mateusza Morawieckiego, po którym odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Izba zajmie się też pierwszymi projektami ustaw w tej kadencji dotyczącymi zniesienia limitu 30-krotności przy składkach ZUS, wzrostu akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe oraz zmian w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Projekt dotyczy rozszerzenia zakresu zadań SFWON poprzez wprowadzenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego kolejnym grupom społecznym – emerytom i rencistom. Ze środków funduszu finansowane mają być: jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi tego świadczenia, ponadto renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. W związku z proponowanym rozszerzeniem zakresu ustawowych zadań funduszu w projekcie przewidziano nadanie nowej nazwy Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – Fundusz Solidarnościowy. Na realizację zadań związanych z finansowaniem tych świadczeń Minister Finansów będzie mógł zaciągać nieoprocentowane pożyczki, w tym z budżetu państwa. W projekcie zaproponowano zwiększenie kwoty maksymalnego limitu wydatków funduszu w latach 2019 – 2028 z 23.694 tys. zł do łącznie 31.794 tys. zł.


 

Źródło: Sejm RP