MIiR: Granty na usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Wózek inwalidzki na górskim szlaku czy nawigowanie osób niewidomych przez smartfona, to już nie tylko pomysły, ale funkcjonujące rozwiązania. To osiągnięcia, które wpisują się w założenia programu Dostępność Plus i są jego urzeczywistnieniem. 25 września Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało kolejne umowy, dzięki którym takie projekty otrzymają wsparcie funduszy europejskich. Na ten cel zostanie przeznaczonych 20 milionów złotych.

„W ramach realizowanych już działań programu Dostępność Plus, chcemy także stwarzać przestrzeń na mniejsze, ale bardzo innowacyjne projekty adresowane do osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Szansą na wspieranie tego typu innowacji społecznych są fundusze unijne z programu Wiedza Edukacja Rozwój – podkreśliła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.”

Umowy na dofinansowanie podpisało czterech partnerów z całej Polski, w tym spółka DGA Wspieramy Wielkich Jutra, poznańskie Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Do końca roku zacznie działać pięć tak zwanych inkubatorów dostępności. W ramach ich działań zostanie wypracowanych ponad 200 kolejnych innowacyjnych rozwiązań. Łączna kwota dofinansowania przeznaczona na ten cel to blisko 20 milionów złotych ze środków unijnych.
Inkubatory dostępności to instytucje i organizacje, które będą udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu do 100 tysięcy złotych osobom indywidualnym, grupom nieformalnym lub innym małym podmiotom, takim jak organizacje pozarządowe. Podmioty te otrzymają dofinansowanie na swoje pomysły, które mają sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji w jak największym stopniu mogły samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych. Poszukiwanie i realizowanie nowatorskich pomysłów ma odbywać się w sposób partycypacyjny, to znaczy z udziałem osób, którym w przyszłości takie rozwiązania mają służyć.
Praca inkubatorów dostępności ma przyczynić się do stworzenia w Polsce stabilnego ekosystemu sprzyjającego rozwojowi innowacji społecznych. Projekty, jakimi mogą pochwalić się dotychczasowi beneficjenci to np. EasyMove – platforma dla osób na wózkach inwalidzkich, która służy do poruszania się po trudno dostępnych ścieżkach czy Uniodzież – płaszcz przeciwdeszczowy zaprojektowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które mogą łatwo założyć go w pozycji siedzącej. Umowy, które zostały podpisane, umożliwią tworzenie znacznie większej liczby tego typu projektów.


 

Źródło: MIiR