„Fachman” – nowa usługa dla niepełnosprawnych seniorów w Słupsku

Na terenie Miasta Słupska realizowana jest nowa usługa pn.  FACHMAN, która jest dedykowana mieszkańcom w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, samotnym, z niepełnosprawnościami. Realizatorem usługi jest Fundacja PION kierowana przez Pana Tomasza Kamińskiego.
W ramach programu FACHMAN osoby starsze będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, polegających na  drobnych naprawach, np. wymiana żarówki, klamki, cieknący kran, wadliwie działająca spłuczka. Udział  w projekcie jest bezpłatny, jednak koszty zakupu materiałów i części pokrywa seniorka/senior.
W sytuacji braku możliwości naprawy organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi. Seniorzy nie potrafiący/nie mogący ze względu na stan zdrowia/niepełnosprawność sami zakupić potrzebnej części mogą skorzystać z pomocy przy zakupie odpowiednich materiałów do wykonania naprawy.
Osoby starsze  mogą zgłaszać usterki do naprawy telefonicznie pod numerem
574-545-472 lub e-mailowo na adres fachman.slupsk@gmail.com.
„Fachman” jest odpowiednikiem usługi funkcjonującej już w innych miastach pod nazwą „Złota rączka”.


 

Źródło: UM Słupsk