Powiat Zawierciański: Ruszyły zapisy do projektu aktywizującego osoby niepełnosprawne

Źródło: PCPR Zawiercie


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu realizuje projekt unijny pt.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”.
Z działań służących podniesieniu kompetencji społecznych, nabyciu kwalifikacji zawodowych, polepszeniu stanu zdrowia oraz uzyskaniu umiejętności ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy mogą skorzystać niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Zawierciańskiego, którzy są nieaktywni zawodowo i są w wieku aktywności zawodowej  (kobiety w wieku do 60 r.ż, mężczyźni do 65 r.ż).
Realizacja projektu zakończy się 31.12.2020r. Udział w ww. działaniach jest bezpłatny. Zapisy do drugiej edycji trwają do 31.08.2019r. i prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie.
Dodatkowe informacje o projekcie i rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4, pok. nr 3 oraz telefonicznie pod numerami telefonów (32) 670-80-04 oraz (32) 671-07-48 wew. 115.