NCBR: ponad 144 mln zł dla uczelni na dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Ponad 144 mln zł na dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami trafi do 33 uczelni w całym kraju w drugiej edycji konkursu „Uczelnia dostępna” – poinformowało w piątek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Konkurs ma prowadzić do likwidowania barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Jest finansowany z Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). To kolejne działanie NCBR w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”.
Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami – informuje w prasowym komunikacie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W drugiej edycji konkursu do NCBR wpłynęło 87 wniosków. O dofinansowanie w wysokości nawet do 15 mln zł mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby kształconych w nich studentów. W konkursie nie mogły natomiast brać udziału ośrodki akademickie, którym przyznano dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu.
Wśród 33 projektów, którym przyznano dofinansowanie sięgające łącznie ponad 144 mln zł, znalazły się projekty z uczelni akademickich – w tym także artystycznych – oraz nieakademickich (zawodowych). Najwyżej ocenione zostały te zgłoszone przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej, Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Szczeciński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie.
„+Uczelnia dostępna+ to nie jedyne działanie, w którym wspieramy uczelnie w ich wysiłkach na rzecz zwiększania dostępności. Dzięki zwiększeniu budżetu rozstrzygniętego już konkursu +Projektowanie uniwersalne+ kierujemy do nich ponad 40 mln zł na wdrożenie obowiązkowych zajęć umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Jednocześnie prowadzimy nabór wniosków w konkursie +Centrum Wiedzy o Dostępności+, którego budżet wynosi 30 mln zł” – zaznacza dyrektor NCBR, dr inż. Wojciech Kamieniecki, cytowany w prasowym komunikacie.
W pierwszej edycji konkursu „Uczelnia dostępna”, rozstrzygniętej w lutym 2020 r., dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 300 mln zł przyznano 85 projektom. Zgłoszone w obu edycjach propozycje aktywności musiały obejmować zarówno działania prowadzące do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działania z zakresu dostępności architektonicznej.
„Każdy student ma prawo kształcić się na uczelni w warunkach pozwalających na jak najlepsze wykorzystanie własnego potencjału i mieć możliwość rozwijania naukowych pasji. Konkurs +Uczelnia dostępna+ to doskonały przykład działania wspierającego uczelnie w likwidacji barier w dostępie do kształcenia. Ponad 440 mln zł, które w sumie przekazujemy uczelniom z całej Polski na ten cel to inwestycja, która niesie wielkie korzyści społecznych” – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.


 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl