Senat jednogłośnie za ustawą o dostępności

Źródło: MIiR


 

Za 81, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się – tak głosowali w ubiegłym tygodniu senatorowie za przyjęciem rządowego projektu ustawy o dostępności. Przed nami już tylko podpis prezydenta.- Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności – komentuje przyjęcie projektu przez Senat wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
30 lipca br. senacka Komisja Infrastruktury bez poprawek przyjęła projekt. Również Senat nie zgłosił zastrzeżeń i przyjął ustawę 81 głosami.
Dokument zakłada między innymi utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i cyfrowych w instytucjach publicznych czy możliwość złożenia skargi na brak dostępności.
Ustawa definiuje, czym jest dostępność oraz kompleksowo opisuje działania, jakie mają zostać podjęte. Główne założenia to przede wszystkim:
– stworzenie Funduszu Dostępności, z którego środki będą przeznaczane na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami,
– umożliwienie złożenia skargi na brak dostępności – w przypadku braku reakcji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie mógł nałożyć grzywnę na daną instytucję publiczną, – zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia),
– szansa zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, które będą spełniać wymagania dostępności,
– większa koordynacja prodostępnościowych inicjatyw – rządowym koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, wspierany przez Radę Dostępności.