Ustawa o dostępności przyjęta przez Sejm

Źródło: inf. pras.


 

415 do 0 przy 2 wstrzymujących się – takim wynikiem może pochwalić się rządowy projekt ustawy o dostępności, przyjęty podczas piątkowego głosowania w Sejmie. Dokument zakłada między innymi utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i cyfrowych w instytucjach publicznych czy możliwość złożenia skargi na brak dostępności.
„W polityce, jak w każdej dziedzinie, są sprawy błahe, ważne i absolutnie kluczowe. Do tej trzeciej grupy można zaliczyć wsparcie dla tych, którzy w życiu mają nieco pod górkę. Ustawa #DostępnośćPlus, bo tak ją w skrócie nazywamy, ma być taranem, który otworzy drzwi do instytucji publicznych osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Wynik głosowania pokazuje, że przekonanie o skuteczności tego tarana jest ogromna” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
„Projekt jest istotnym krokiem w kierunku budowania nowego wizerunku podmiotów publicznych. Sektor publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia przynajmniej minimalnej dostępności” – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas dyskusji o projekcie w Sejmie.
We wtorek i w środę, 16-17 lipca, odbyły się czytania, na których wprowadzono drobne zmiany redakcyjne w treści ustawy. Ustawa została przyjęta przez Sejm w piątek 19 lipca. 415 posłów głosowało za projektem, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.
Ustawa w sposób kompleksowy podejmuje tematykę dostępności, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Najważniejsze rozwiązania to przede wszystkim:
– zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w instytucjach publicznych (szkołach, urzędach, uczelniach, placówkach służby zdrowia),
– utworzenie Funduszu Dostępności, z którego środki mają być przeznaczone na usprawnienia w budynkach dla osób z niepełnosprawnościami,
– możliwość złożenia skargi na brak dostępności, która w przypadku braku reakcji będzie mogła skończyć się nałożeniem grzywny na instytucję publiczną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, –
– szansa zdobycia certyfikatu dostępności przez organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, które będą spełniać wymagania dostępności,
– większa koordynacja prodostępnościowych inicjatyw – rządowym koordynatorem będzie minister inwestycji i rozwoju, wspierany przez Radę Dostępności.