PROJEKT „PRZEZ PROGI KULTURY LUDOWEJ”

Źródło: inf. pras.


 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na niecodzienne spotkanie z kulturą ludową wsi wielkopolskiej. Już 8 sierpnia 2019 roku w Wielkopolskim Parku Etnograficznym odbędzie się wyjątkowe spotkanie. W tym dniu częściowo skansen stanie się miejscem otwartym dla osób z dysfunkcją ruchu, a muzealni przeszkoleni edukatorzy przeprowadzą zarówno oprowadzania jak i zajęcia dla osób z dysfunkcją wzroku.
Dzięki środkom finansowym uzyskanym z Fundacji BGK, zostały zakupione specjalne podjazdy i podkłady progowe, aby zarówno osoby poruszające się na wózkach czy kulach miały łatwiejszy dostęp do naszych obiektów. Rozwiązania te mają ułatwić również dostęp matkom i ojcom z dziećmi w wózkach.

W programie spotkania:

  1. • Przez progi kultury ludowej  – spacer po wsi (osoby z dysfunkcją ruchu)
  2. • Wyprawa w przeszłość wsi wielkopolskiej – spacer po wsi (osoby z dysfunkcją wzroku)
  3. • Wsi spokojna wsi wesoła! – spacer po wsi
  4. Slow Art. – wolne spotkanie z eksponatami
  5. Warsztaty „Wieś jako źródło inspiracji twórczych”  w ramach których uczestnicy będą fotografować, dyskutować i tworzyć niecodzienne prace plastyczne.

„Jednym z najważniejszych celów, do których dążymy, jest uczynienie muzeum miejscem dostępnym dla jak najszerszego grona odbiorców. Program imprezy w naszym zamyśle jest odpowiedzią na niezaspokojone dotychczas potrzeby tych grup odbiorczych. Ma charakter integracyjny, a u jego podstawy leży przekonanie, że zbiory muzealne powinny być dostępne dla każdego. Naszym celem jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z historią Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Staramy się uzmysłowić odbiorcom, że przez aktywne uczestnictwo mogą nabyć i uzupełnić wiedzę historyczną. Pośrednim, choć nie mniej ważnym celem jest obcowanie ze sztuką i rozwój własnych zainteresowań uczestników”.

Projekt pt. „Przez progi kultury ludowej” – jest partycypacyjnym działaniem, mającym za zadanie włączyć w działania kulturalne grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Skierowany jest głównie do ludzi borykających się z dysfunkcjami ruchu i wzroku oraz seniorów.
WSTĘP BEZPŁATNY!
Całość projektu finansowana w ramach działań „wolontariat jest super!”