Kalisz. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
ZUS Inspektorat w Kaliszu
ul. Marii Konopnickiej 31
62-800 Kalisz


 

Harmonogram:
10.00-13.00 STOISKA INFORMACYJNE
1. Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowe – jak zwiększyć świadczenia, jak uzyskać świadczenia, wyjazdy rehabilitacyjne) – ZUS
2. Programy aktywizujące osoby niepełnosprawne – dofinasowanie z PFRON – PCPR w Kaliszu
3. Wystawa i kiermasz prac artystycznych – wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu
Zaproszone instytucje:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kaliszu