Ostrołęka. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
ul. dr. A. Kuklińskiego 3
07-410 Ostrołęka


 

Harmonogram:
10:00 – 10:10 – Powitanie i otwarcie
10:10 – 10:20 – Działalność WTZ „Otwarte Serca” – Pani Monika Jezierska kierownik WTZ
10:20 – 10:30 – Działalność WTZ „Motylki” – Pani Katarzyna Mierzejewska kierownik WTZ
10:30 – 10:50 – Zasady udzielania I pomocy – Pan Jarosław Bednarski – Główny Specjalista ds. BHP
10:50 – 11:10 – Aktywność osób z niepełnosprawnością – Pani Anna Mieszczak ,  Lekarz Orzecznik ZUS Oddział w Płocku
11:10 – 11:30 – Narodowy Fundusz Zdrowia dla Osób z Niepełnosprawnością -Pani Grażyna Duszak, Kierownik Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Ostrołęce
11:30 – 12:00 – ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością  –  Zasady przyznawania rent, rehabilitacja lecznicza ZUS – Pani Barbara Zaręba  –  Wydział Świadczeń  Emerytalno- Rentowych
12:00 – 12:10 – Zakończenie
Dodatkowe wydarzenia – stoiska informacyjne:
• ZUS – poradnictwo specjalistyczne;
• Rzecznik Osób Niepełnosprawnych UM Ostrołęka – poradnictwo specjalistyczne;
• NFZ – poradnictwo specjalistyczne;
• MOPR – poradnictwo specjalistyczne;
• WTZ – wystawa prac podopiecznych i kiermasz.
Zaproszone instytucje: NFZ, MOPR, UM Ostrołęka