Program „Złota Rączka” dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i seniorów

Z bezpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych będą mogli niebawem skorzystać suwalscy seniorzy. Od 1 maja w mieście rusza program ,,Złota Rączka dla seniora”. Pomoc skierowana jest do seniorów z Suwałk, którzy mają 70 i więcej lat, a także orzeczony stopień niepełnosprawności lub samotnie prowadzą gospodarstwo domowe. Szczegóły przedstawili w trakcie konferencji prasowej Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk oraz Karol Świerzbin ze Stowarzyszenia Kostroma.
– Ruszamy z pilotażem tego programu. Rozpocznie się on dokładnie 1 maja. Mam nadzieję, że ta inicjatywa zostanie dobrze przyjęta przez środowisko suwalskich seniorów i będziemy mogli rozwijać te działanie w przyszłości – powiedział w trakcie spotkania z dziennikarzami Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
Pod pojęciem drobne naprawy domowe kryją się m.in.: wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych, wymiana uszczelek w przeciekających kranach, wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych, uszczelnienie silikonem przecieków, odpowietrzenie kaloryferów, montaż lub wymiana zamków, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi, montaż i demontaż oraz naprawa mebli, wieszanie obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych, podmalowanie ubytków, ale też pomoc w konfiguracji komputera, smartfon czy innych sprzętów elektronicznych. Koszty zakupu materiałów do naprawy senior musi pokryć sam, ale fachowiec będzie mógł za niego zrobić zakupy.
– Katalog napraw jest otwarty. Będą to oczywiście drobne zlecenia. Nie mówimy tu o kompleksowym remoncie mieszkań – powiedział Karol Świerzbin ze Stowarzyszenia Kostroma, które będzie realizatorem programu „Złota Rączka” dla seniora.
W ramach programu “Złota Rączka dla seniora” zaplanowano co najmniej 1000 usług.
Z usług „Złotej Rączki dla seniora” będzie można skorzystać od 1 maja. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu:
(87) 730-55-27 w godzinach pracy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w poniedziałek i wtorek od 12.00 do 20.00, natomiast w środę, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
zlotaraczka@kostroma.pl, a także osobiście w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.
Usługi wykonywane będą bezpłatnie.

Suwałki to jednak nie pierwsze miasto z taką usługą

Poznań

W poznaniu trwa już piąta edycja programu „Złota Rączka Dla Seniora”.
W ramach programu „Złota Rączka dla Seniora” emeryci w wieku 65+, zamieszkujący na terenie Poznania, mogą w swoich domach skorzystać z bezpłatnych usług naprawczych i technicznych, takich jak:
• drobne naprawy nie wymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy oraz uprawnień (np. wymiana żarówki, klamki, cieknący kran, wadliwie działająca spłuczka);
• drobne naprawy nie wymagające dużych nakładów finansowych na zakup materiałów.
Program dedykowany jest w szczególności osobom samotnym, niepełnosprawnym, chorym czy dysponującym niskim dochodem.
Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, również i tym razem zgłoszenia do programu przyjmują konsultanci linii miasta Poznań.
Kontakt:
poniedziałek – piątek 7:30 – 20:00) pod numerem telefonu:
(61) 646-33-44.

Warszawa

„Warszawska Złota Rączka dla seniorów” to projekt skierowany  do osób w wieku 75+, szczególnie tych mieszkających samotnie, dysponujących niskimi dochodami oraz nie posiadających możliwości samodzielnego wykonania prostych domowych napraw czy koniecznych usprawnień, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów. Program prowadzi Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK wraz z fundacją Pomoc Potrzebującym.
Kontakt:
Tel. 500-288-007

Kraków

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również niepociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc.
Aby skorzystać z pomocy w ramach programu, wystarczy zadzwonić na numer telefonu:
(12) 616-78-14 i wskazać, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Przyjęcie zgłoszenia będzie wymagało podania danych kontaktowych, ale także wieku i sytuacji, w jakiej znajduje się osoba ubiegająca się o usługę. Potem pozostaje już tylko czekać na kontakt „Złotej rączki” w celu potwierdzenia i umówienia wizyty, jeśli po weryfikacji zgłoszenia osoba dzwoniąca zostanie zakwalifikowana do uzyskania nieodpłatnej pomocy w ramach programu. Zrealizowanie usługi potwierdzane będzie pisemnie – zgodnie z protokołem wykonania naprawy.
Program „Złota rączka” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy wsparciu Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych – w ramach działań referatu ds. młodzieży i seniorów. Inicjatorem programu, wzorowanego na pomyśle z Poznania, jest pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

Gorzów Wielkopolski

Uprawnieni do skorzystania z pomocy są mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego powyżej 60 roku życia, nieaktywni zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych i niepełnosprawnych. Potrzeby można zgłaszać realizatorowi programu – Fundacji „Pozytywka”:
Tel. (95) 722-44-77,
Tel. 661-730-003 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-12.00 lub 17.00-18.00.

Bydgoszcz

Program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierowany jest dla osób powyżej 65 roku życia, w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo, których dochód nie przekracza kwoty 1402 zł. netto (200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ,określonej w ustawie o pomocy społecznej). Celem projektu jest świadczenie pomocy w nieskomplikowanych sprawach technicznych w miejscu zamieszkania seniora tj. bezpłatnych usług naprawczych niewymagających specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych uprawnień.
Wykonawcą usług naprawczych jest pracownik gospodarczy/techniczny MOPS. Usługa oraz materiały potrzebne do jej wykonania do wysokości 50 zł. brutto są bezpłatne, natomiast koszt materiałów przewyższający tą kwotę pokrywany jest ze środków własnych osoby zgłaszającej usterkę lub naprawę.
Zgłoszenia usług naprawczych przyjmowane i weryfikowane będą telefonicznie tel. 52 325 44 50 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00 w sekretariacie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Śródmieście” przy ulicy Ogrodowej 9 pok. nr 17.
Uwaga ! Ponowny udział w programie jest możliwy po upływie 3 miesięcy, licząc od ostatnio wykonanej usługi w miejscu zamieszkania seniora.

Cenna inicjatywa

Program „Złota Rączka to bardzo cenna inicjatywa. Pozostaje tylko mieć nadzieję, iż będzie w drażany w coraz większej ilości dużych i małych miast.