147 mln zł na likwidację barier komunikacyjnych

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!


 

Zakup nowoczesnej protezy, skutera elektrycznego czy oprogramowania umożliwia program „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To 147 mln zł na ten cel w tym roku, czyli o prawie 40 mln zł więcej niż rok temu.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą występować do PFRON o środki na realizację tego programu zaś wnioski o dofinansowanie będzie można składać w najbliższych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie.

Kto i na jakie formy wsparcia może uzyskać dofinansowanie?

Zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz wsparcie finansowe w utrzymaniu sprawności technicznej tej protezy, będą dofinansowane.
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją obu rąk lub wzroku, dysfunkcją wzroku, słuchu i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzięki programowi będą mogli aktywniej uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym, m.in., poprzez pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania i w utrzymaniu sprawności technicznej tego sprzętu. Dodatkowo osoby takie mogą uzyskać  dofinansowanie do  szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Aktywny Samorząd to również pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej.
Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będą mogły się starać o dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną, czyli dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, np. dziennego opiekuna, niani, w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole.
Program umożliwia również uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym.
Dofinansowanie  adresowane będzie do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. Dofinansowanie obejmie koszty kształcenia, opłaty za naukę (czesne) czy opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.