Ogłaszamy konsultacje w sprawie propozycji Ministerstwa Infrastruktury, nowelizacji rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U poz. 545)

Drodzy Czytelnicy,
28 stycznia br. w dziale Aktualności, naświetliliśmy Wam problem związany z usługą Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru. Zgodnie z obietnicą, zajęliśmy się tą sprawą.
W chwili obecnej, chcemy Was poprosić o opinię na temat propozycji zmiany przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U poz. 545).
W obecnie obowiązującym rozporządzeniu, pkt.  21, ustęp 3 mówi:
3. Pokwitowanie odbioru przesyłki rejestrowanej powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru.
Ministerstwo Infrastruktury proponuje dodanie do punktu 21 ustępu 3A w brzmieniu:
3a. Jeżeli odbierający przesyłkę nie może potwierdzić doręczenia, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała przesyłkę, ¡przyczynę braku jej podpisu”
Efektem interwencji Fundacji Mir w sprawie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru jest plan Ministerstwa Infrastruktury, by nowela rozporządzenia weszła w życie jeszcze w tym kwartale. W związku z tym gorąco zachęcamy Was do przesyłania uwag, sugestii i opinii na temat proponowanych zmian. Uważamy, iż proponowana przez Ministerstwo nowela jest dobra, natomiast wymaga dopracowania.
Na Wasze opinie czekamy do 6 marca. Możecie je przesyłać mailowo na adres: kontakt@mir.org.pl
Jest to niepowtarzalna okazja, by wpłynąć na korzystną zmianę przepisów. Wasze opinie, wraz z propozycjami zmian, nad którymi pracujemy prześlemy do Ministerstwa.