Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Narciarstwie Biegowym

Termin i miejsce wydarzenia:
06-08.12.2018
Szaflary/Obidowa
Zakwaterowanie:
Pensjonat Szaflary
ul. Augustyna Suskiego 166
34-424 Szaflary
Organizator:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”


 

Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo Polskie.
Dopuszcza się zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i niewidome z
przyznaną klasą startową (amputacje, porażenia, niedowłady kończyn dolnych). Zawodnicy
posiadający orzeczenie o niepełnosprawności ale niesklasyfikowane startują w kategorii OPEN.
W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń pierwszeństwo mają zawodnicy sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku.
Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarsko-sportowe.
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i World Para Nordic Skiing.
Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa organizator ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W czasie zawodów możliwe będzie wypożyczenie sprzętu.
Imienne zgłoszenia zawodników oraz członków ekipy należy przesłać do dnia 30.11.2018 drogą
mailową na adres:

zgloszenia@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego formularza.
Pobierz formularz.

Program zawodów:

06.12 (czwartek)
• Przyjazd i zakwaterowanie uczestników
• 19:00 – kolacja
• 20:00- odprawa techniczna
07.12 (piątek)
• 7:00 – 9:00 – śniadanie
• 10:00 – (Obidowa) – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski
• 10:30–14:00 – biegi średnie (grupy: siedzący, stojący,
niewidomi/niedowidzący, open)
• 14:30 – obiad
• 19:00 – kolacja
08.12 (sobota)
• 7:00 – 9:00 śniadanie
• 10:00 – 12:30 – (Obidowa) konkurencje sprinterskie (grupy: siedzący, stojący, niedowidzący/niewidomi, open), wręczenie nagród
• 13:00 – zakończenie Mistrzostw Polski, wręczenie nagród
• 13:30 – obiad, wyjazd uczestników.

Dokumenty do pobrania:

Komunikat Organizacyjny MP Narciarstwo Biegowe