Puchar Polski osób niewidomych i słabowidzących w szachach

Termin i miejsce wydarzenia:
23.09.2018 – 30.09.2018
Ośrodek Gaborek
ul. Szkolna 7, Krynica Zdrój
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator:
Jerzy Hanus
Tel. 504-069-251,

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: „Wspólny start 2018 (…)”.

 

Przyjazd uczestników turnieju w dniu 23.09.2018 w godzinach popołudniowych (pierwszy posiłek kolacja o godz. 18.00).

 

Uczestnictwo:

 

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem równoważnym).
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są przywieść na turniej i przedłożyć następujące dokumenty:
• dowód osobisty,
• ksero aktualnego orzeczenia o posiadaniu stopnia niepełnosprawności – koniecznie wersja papierowa, którą prosimy o pozostawienie organizatorowi.
Każdy zawodnik zobowiązany jest zabezpieczyć komplet szachów i zegar szachowy w przypadku rozgrywania partii kolorem białym.

 

Wpisowe:

 

Każdy uczestnik (w tym opiekunowie) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 140 zł od osoby.
Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem mistrzostw. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów.
Przed rozpoczęciem turnieju wszyscy zawodnicy zobowiązani są  do wniesienia opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości 20 zł.

 

Zgłoszenia:

 

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.
Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 01.09.2018 na adres e-mail:
jerzyhanus@vp.pl, lub telefonicznie:
504-069-251
O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Odprawa Techniczna:

 

Odprawa techniczna odbędzie się 23.09.2018 o godz. 20.00. Obecność na niej jest obowiązkowa.

 

Warunki gry:

 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi 1,5 godziny na zawodnika.