VIII FESTIWAL WIDZĄCYch DUSZĄ – „Muzyka otwiera oczy”

Organizatorzy:
bydgoskie stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalna „Bard
Lokalna Inicjatywa Kulturalna Morzewiec
Termin, miejsce i program wydarzenia:
Sobota 13.10.2018, Otwarta Przestrzeń Światłownia (Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 15)
• godz. 16.00 – rozpoczęcie części konkursowej.
• ok. godz. 19.00 – recital laureata VII edycji Festiwalu
• ok. godz. 20.00 wytypowanie przez jury uczestników Koncertu Laureatów (kolejność alfabetyczna).
Niedziela 14.10.2018 r., Sala Manru, Opera Nova (Bydgoszcz, ul. Focha 5)
• godz. 16.00 – Koncert Laureatów
• ok. godz. 17.00 – Koncert gwiazdy

Festiwal ma promować i upowszechniać talenty muzyczne (wokalne) osób z dysfunkcją wzroku. Nie chcemy tworzyć w ten sposób osobnej kategorii „artysta niepełnosprawny”, ponieważ nie ma czegoś takiego. Artystą się jest lub nie – niezależnie od wszelkich schorzeń. Nasz Festiwal ma przełamywać bariery, które utalentowanym osobom niepełnosprawnym przeszkadzają w ukazaniu pełni swoich umiejętności.
Festiwal ma wplatać się w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

W tym roku uczestnicy zmierzą się z twórczością Agnieszki Osieckiej.

W części konkursowej Festiwalu mogą wziąć udział wykonawcy z orzeczoną dysfunkcją wzroku, niezależnie od stopnia tej dysfunkcji. Przynależność wykonawcy do Polskiego Związku Niewidomych nie jest konieczna.

 

Warunki uczestnictwa w części konkursowej

 

1. Podstawowym warunkiem dopuszczającym do eliminacji festiwalowych jest posiadanie przez potencjalnego wykonawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu
dysfunkcji wzroku (zespołu orzekania lub orzecznika ZUS).
2. Wykonawcy sami wybierają dwa utwory Agnieszki Osieckiej, które chcą zaśpiewać podczas Festiwalu, swój wybór zgłaszają organizatorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo negocjacji z wykonawcą w tej kwestii – chodzi o to, aby piosenki nie powtarzały się w podobnych aranżacjach.
3. Wykonawcy, którzy chcą wystąpić na VIII Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” powinni przesłać nagrania 2 piosenek (najlepiej tych szykowanych na Festiwal, wybranych zgodnie z tegorocznymi wymogami). Nagrania należy przesłać do dnia 30 września 2018 na adresy e-mailowe: lik.stowarzyszenie@gmail.com i swiatlownia@onet.pl. Dla pewności prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na oba adresy jednocześnie, przesyłki w dwóch częściach (po jednym utworze w każdej).
4. O zakwalifikowaniu na Festiwal decyduje powołane przez organizatorów jury. Organizatorzy potwierdzą drogą e-mailową pozytywne przejście etapu eliminacji w terminie do 5 października
2018.
5. Oprócz nagrań zgłoszenie musi zawierać:
• Imię i nazwisko wykonawcy, dokładny adres/adresy, kontakt telefoniczny (tel. kom.)
i e-mail
• Parę słów o sobie (dla konferansjera).
• Opis lub skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
• Tytuły utworów wybranych na Festiwal
6. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na VIII Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” jest równoznaczne z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na rejestrację występu i wykorzystanie nagrań tego występu w formie audycji radiowych, telewizyjnych, internetowych, w postaci utrwalenia na płytach bądź innych nośnikach. Rejestracji występu dokonują organizatorzy lub osoby czy instytucje upoważnione do tego przez organizatorów. Wykonawcy nadsyłając swoje zgłoszenie na VIII Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu na
Festiwalu, jak i wszelkich jego rejestracji (audycje radiowe, telewizyjne, wydania płytowe itp.)

 

Adres Biura Festiwalowego:

Inicjatywa Kulturalna Bard
ul. Św. Trójcy 15
85-224 Bydgoszcz (z dopiskiem „Festiwal”)
e-mail: lik.stowarzyszenie@gmail.com
Kontakt telefoniczny:
Grzegorz Dudziński 509-76-76-89