Unijne karty dla osób niepełnosprawnych: Krok naprzód w zapewnianiu równych praw podróżującym

Europarlament przyjął istotne zmiany, które mają ułatwić życie osobom niepełnosprawnym podróżującym po Unii Europejskiej. Wprowadzono projekt ustawy zakładający wydawanie Europejskiej Karty Niepełnosprawności oraz zmiany w Europejskiej Karcie Parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Celem jest zapewnienie równych praw i warunków dla posiadaczy kart, którzy podróżują lub odwiedzają inne kraje UE.
Zgodnie z nowymi zasadami, Karta Niepełnosprawności UE będzie wydawana w ciągu 60 dni od złożenia wniosku, natomiast Karta Parkingowa UE w ciągu 30 dni. Oba dokumenty są bezpłatne i dostępne w formie fizycznej oraz cyfrowej. Ponadto, istnieje opcja uzyskania wersji cyfrowej Karty Parkingowej w zaledwie 15 dni.
Osoby niepełnosprawne często napotykają trudności podczas podróżowania między państwami członkowskimi z powodu nierozpoznawania ich statusu niepełnosprawności w całej UE. Projekt ma na celu zlikwidowanie tych barier, umożliwiając dostęp do tych samych specjalnych warunków, takich jak miejsca parkingowe, we wszystkich krajach członkowskich.
Ważnym elementem proponowanej dyrektywy jest tymczasowa ochrona posiadaczy Europejskiej Karty Niepełnosprawności, którzy przenoszą się do innego kraju członkowskiego w celach pracy lub nauki, aż do oficjalnego uznania ich statusu. Dotyczy to również uczestników programów mobilności UE, takich jak Erasmus+.
Dodatkowo, posłowie wezwali państwa członkowskie i Komisję do zwiększenia świadomości na temat Europejskiej Karty Niepełnosprawności i Karty Parkingowej dla osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie strony internetowej zawierającej informacje na temat uzyskiwania, używania i odnawiania kart we wszystkich językach UE oraz w języku migowym.
Lucia Ďuriš Nicholsonová, sprawozdawczyni, podkreśliła znaczenie nowego prawa, mówiąc: „Z przyjęciem tego istotnego aktu prawnego osoby niepełnosprawne są o krok bliżej do swobody przemieszczania się w UE.” Kolejnym etapem jest uzyskanie akceptacji projektu przez całą Izbę podczas sesji plenarnej w styczniu, po czym rozpoczną się negocjacje z Radą w celu ustalenia ostatecznej formy ustawy. Państwa członkowskie już wyraziły zgodę na swoje stanowisko.


 

Źródło: Press Release European Parliament