„Ślepcy” – spektakl teatralny

Termin i miejsce wydarzenia:
05.01.2024 (piątek), godz. 19:00
Inowrocławski Teatr Miejski
ul. Jana Kilińskiego 16
88-100 Inowrocław
Wstęp wolny. Na spektakl obowiązują bezpłatne wejściówki, które dostępne będą w Kujawskim Centrum Kultury (ul. Jana Kilińskiego 16).


 

Dramat opowiada historię grupy niewidomych, pozostawionych nad morzem przez swojego opiekuna. Nie wiedzą którędy szli bo nikt nie słuchał przewodnika. Obawiają się, że nie odnajdą drogi do przytułku, w którym mieszkają.
Problem ślepoty staje się pretekstem do rozważań o charakterze ogólnoludzkim. W „Ślepcach” mamy do czynienie z ludźmi, którzy cierpią na ślepotę od wielu lat i niewiele pamiętają ze świata. Mają za to wyostrzony słuch. Są oni odizolowani, samotni, nie potrafią budować relacji z innymi ludźmi. W takim ujęciu może to być podstawą do refleksji na temat kondycji współczesnego człowieka, wyalienowanego i zagubionego w dzisiejszym świecie, coraz bardziej dla niego obcym i niezrozumiałym. Tytułowa „ślepota” ma także znaczenie symboliczne i oznacza różne rodzaje ślepoty: uczuciową, umysłową, duchową, psychiczną, na Boga, na drugiego człowieka itd.