Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało rezultaty projektu „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”

– Chcemy, aby osoby, które jeszcze niedawno były wykluczone z dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mogły mieć realne prawo do rzetelnego i uczciwego postępowania – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prezentującej rezultaty projektu „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.”
Wiceminister Marcin Romanowski nakreślił główne cele niezwykle ważnego dla Ministerstwa Sprawiedliwości programu. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniu udział wzięła również wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych, która zwróciła uwagę na podnoszenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki projektowi szkoleniami objęto 3450 osób.
– Co roku do sądów wpływa kilkanaście milionów spraw. Każda z nich wiąże się ze stresem i emocjami. Dodatkowe bariery architektoniczne czy komunikacyjne potęgują negatywne doznania. Ministerstwo Sprawiedliwości stara się swoimi działaniami zmniejszać te dolegliwości, czyniąc wymiar sprawiedliwości dostępnym. Co więcej, zwiększenie komfortu i umiejętności osób pracujących w sądach wpływają na jakość całego wymiaru sprawiedliwości – podkreśliła wiceminister Katarzyna Frydrych.

Modelowy sąd

Jednym z najważniejszych rezultatów przedsięwzięcia jest opracowanie Modelu Dostępnego Sądu. Określa on konkretne wymogi, jakie powinien spełniać budynek sądu. Chodzi m.in. o dostosowanie architektoniczne, komunikację wewnątrz budynku, pomieszczenia sanitarne. – Model Dostępnego Sądu jest narzędziem, które pozwoli skutecznie przystosować polskie sądy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To również ułatwienia dla seniorów, matek z dziećmi czy osób ograniczonych ruchowo. Jest to bardzo dobry standard, który będzie pomocny dla polskiego sądownictwa – wskazał wiceminister Marcin Romanowski. W ramach projektu w budynkach 35 sądów na terenie całej Polski prowadzi się prace adaptacyjne i budowlane. Instalowane są urządzenia umożliwiające samodzielne korzystanie z obiektów wymiaru sprawiedliwości przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dla każdego obywatela

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje wiele inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. W ramach ustawy antyprzemocowej 2.0 zmieniono przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz karnego, które dotyczyły warunków przesłuchań małoletnich oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Wdrożono przyjazny tryb przesłuchania, przewidziany dla pokrzywdzonych i świadków, u których przesłuchanie w zwykłych warunkach wywołałoby psychiczny dyskomfort. Ponadto sędziowie orzekający w sprawach karnych zostali zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu psychologii i komunikacji z małoletnimi oraz osobami dotkniętymi zaburzeniami.


 

Źródło: PAP MediaRoom