Zaproszenie: Zmysły i emocje

Autor: Aneta Adamska


 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotował, w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, unikalną wystawę edukacyjną zatytułowaną „Zmysły i emocje”, która angażuje wszystkie zmysły odbiorcy (dotyk, wzrok, słuch, węch) oraz uczucia i emocje.
Pracownicy naukowi oraz studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przygotowali blisko 100 interaktywnych eksponatów. Podczas zwiedzania będzie można zapoznać się ze ścieżkami tematycznymi: Szlak złudzeń, Krajobraz dźwiękowy, Sensomotoryka, Poczuj to oraz Czas.
Wskazane szlaki przedstawiają m.in. perspektywę osób słabowidzących i niewidomych, niedosłyszących, profilaktykę i zaburzenia zmysłów oraz kultywują postawy istotne dla budowania społeczeństwa świadomego różnorodności. Wielowątkowość oraz interaktywność wystawy absorbującej odbiorcę przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć techniki, nadaje jej również funkcję popularno-naukowego eksploratorium.

ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

Krajobraz dźwiękowy
W ramach wystawy zaplanowano stworzenie eksponatów koncentrujących się wokół szeroko pojętej tematyki zmysłu słuchu, ułożonych na trzech ścieżkach:
Ścieżka akustyczna, w której rozplanowano:

 1. • dzwony rurowe,
 2. • bęben językowy,
 3. • cymbały kamienne,
 4. • aerofon perkusyjny
 5. • gigantyczna pozytywka,
 6. • tuba głosowa,
 7. • figury Chladniego
 8. • armata powietrzna.

Korytarz komunikacji alternatywnej i wspomagającej – ścieżka ta zawiera eksponaty do oglądania oraz swobodnego manipulowania/dotykania, np.:

 1. • alfabet palcowy wydrukowany na drukarce 3D z opisem,
 2. • trójwymiarowy model dłoni do alfabetu Lorma z opisem,
 3. • ekran z animacją podstawowych zwrotów w języku migowym,
 4. • ekran z animacją fonogestów,
 5. • instalacja naścienna tekstu pisanego 3D,
 6. • instalacja naścienna/blatowa liter wykonanych z różnych materiałów.

Przestrzeń profilaktyki zaburzeń słuchu i mowy – wśród eksponatów znajdą się:

 1. • anatomiczny model ucha z opisem,
 2. • modele aparatów słuchowych i implantów słuchowych różnego typu wraz z opisem,
 3. • plansze na temat profilaktyki zaburzeń słuchu i mowy,
 4. • stanowisko do ćwiczenia płynności wymowy, wyposażone w pluszaki powtarzające wypowiedzi,
 5. • stanowisko do badania poziomu natężenia dźwięków,
 6. • plansze na temat hałasu, jego źródeł oraz jego wpływu na słuch.

Poczuj to:
W ramach tej ścieżki zaplanowano m.in.:

 1. • model anatomiczny nosa,
 2. • plansze poświęcone zmysłowi powonienia i odkryciom nagrodzonym Nagrodą Nobla,
 3. • plansze poświęcone feromonom,
 4. • aleję zapachów – kilkanaście zapachów „zamkniętych” w woskach,
 5. • zapach sztuki – czyli pachnące obrazy,
 6. • przykładowe aparaty umożliwiające prowadzenie destylacji zapachów,
 7. • formikarium – z możliwością obserwacji kolonii mrówek komunikujących się za pomocą feromonów,
 8. • życie pszczół – obserwacja wnętrza ula.

Szlak złudzeń
W ramach tej ścieżki zaplanowano stworzenie szeregu eksponatów, wśród których znajdują się m.in.:

 1. • model anatomiczny oka,
 2. • plansze: jak widzi człowiek?, jak widzą pszczoły? Jak widzą ptaki?,
 3. • widzenie barwne: rozszczepienie światła –w pryzmacie.
 4. • składanie barw;
 5. • widzenie przestrzenne: Złudzenie głębi, Rzutowanie cieniowe, Tunel optyczny.
 6. • klasyczne złudzenia optyczne: Plansze statyczne czarno-białe, Plansze statyczne kolorowe, Ukryte obrazy Tablice obrotowe, Tarcza Newtona,
 7. • artystyczne prace wykorzystujące złudzenia,
 8. • przestrzenne figury cieniowe.
 9. • Polaryzatory,
 10. • Kalejdoskop,
 11. • lustrzany zaułek: Lustrzane złudzenie lewitacji, 3 x krzywe lustra, Mozaika lustrzana, Zwierciadło paskowe, Odbicie zwierciadlane nieba, Odbicie zwierciadlane na tubie lustrzanej, Labirynt lustrzany,
 12. • peryskop,
 13. • pikselościanka.
 14. • trójkąt niemożliwy,

i wiele innych.
Sensomotoryka
Wśród eksponatów znajdują się m.in.: plansze dotyczące zaburzeń  i profilaktyki ruchu, instalacja „sportowcy w ruchu” ilustrująca postawy sportowców, siła mięśni – układ do podnoszenia ciężarów, niebiesko-żółta strefa relaksu, instalacje do identyfikacji sensomotorycznej różnych struktur, ekran ekspresji artystycznej, czy gigantyczny odcisk palca.
Czas
W ramach ścieżki znajdują się takie eksponaty, jak:

 1. • skalna księga,
 2. • Skalna ściana,
 3. • migawki z historii Lubelszczyzn,
 4. • oblicza Lubelszczyzny,
 5. • dotknij mapy,
 6. • lubelski patchwork,
 7. • od Lublina do Cascais,
 8. • ewolucja pieniądza,
 9. • pieniądze świata,
 10. • wynalazki, które zmieniły gospodarkę,
 11. • świat w skali MIKRO!.

Ekspozycja będzie prezentowana w przestrzeniach otwartych poziomu -1 oraz na terenach zielonych Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, w okresie 13.06 – 01.10.2023 r. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach dofinansowania Gminy Lublin w kwocie 150 000 zł.


 

Źródło: Biuro Prasowe UMCS