Dostępność jako narzędzie twórcze – warsztaty

Termin i miejsce wydarzenia:
06.06.2023 (wtorek), godz. 10:00
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8,
87 – 100 Toruń
Wstęp: 60 zł.
Kup bilet!


 

Dostępność to kreatywne narzędzie, które możemy włączać w wydarzenia artystyczne, warsztaty twórcze i edukację. Ścieżki dostępność (np. audiodeskrypcja czy polski język migowy) mogą z powodzeniem stać się ich integralną częścią, o której myślimy od samego początku. Dostępność to szansa, by otworzyć Wasze działania na nowe grono odbiorców i odbiorczyń, a także wzmocnić się jako twórcy i twórczynie, animatorzy i animatorki. Dzięki współpracy odkryjemy nowe przestrzenie i możliwości w kulturze i sztuce.
Podczas szkolenia:

dowiesz się, jak z powodzeniem zaprojektować wydarzenie wielozmysłowe włączające osoby o różnych potrzebach, w tym osoby z niepełnosprawnością,

porozmawiasz o perspektywach rozwoju, które otwiera projektowanie uniwersalne w kulturze i sztuce,

usłyszysz w audiodeskrypcji potencjał dramaturgiczny, doświadczysz przestrzeni przyjaznej sensorycznie i odkryjesz wizualną moc języka migowego,

nauczysz się technik, które ułatwią komunikację w grupie o różnych ciałach, wrażliwościach i możliwościach poznawczych, posługującej się różnymi językami,

przekonasz się, jak ogromny potencjał zmiany niesie współpraca z twórcami i animatorami z niepełnosprawnością.
Prowadzenie spotkania:
Katarzyna Peplinska-Pietrzak – koordynatorka i trenerka dostępności, audiodeskryptorka, twórczyni wydarzeń multisensorycznych, autorka innowacji społecznych z dziedziny sztuki włączającej, członkini Sieci Liderek i Liderów Dostępności, absolwentka performatyki i choreografii eksperymentalnej. Tworzy działania performatywne i choreograficzne z osobami z niepełnosprawnością.