Jesteśmy wzorem dla innych

W Stargardzie z powodzeniem działa kompletny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Miasto od wielu lat współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, które pomagają stargardzianom o szczególnych potrzebach. Działania władz miejskich docenił Paweł Wdówik – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


 

Ten materiał czytasz dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Stargardzie.


 

– Stargard to miejsce, na którym można się wzorować. Jeżdżę dużo po kraju, obserwuję różne podejścia i rozwiązania. W waszym mieście jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i pozostaję pod dużym wrażeniem. Chyba pierwszy raz spotkałem się z tym, że to samorząd mówi, w jaką stronę powinna iść szeroko rozumiana polityka społeczna. Co więcej, pokazuje zrealizowane u siebie przykłady nowoczesnych kierunków deinstytucjonalizacji, podmiotowego traktowania, likwidacji barier architektonicznych, ale też tych, które często są najtrudniejsze – barier mentalnych

– mówi Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Kilkugodzinna wizyta w Stargardzie była okazją do zapoznania się z całym zakresem wsparcia, które dostają w naszym mieście osoby z niepełnosprawnością. Z wiceministrem spotkało się także blisko stu przedstawicieli organizacji, podmiotów i środowisk związanych z OzN.

– Wizyta pana ministra Pawła Wdówika w Stargardzie była naprawdę cenna. Rozmawialiśmy o sukcesach naszego miasta we wdrażaniu działań dla ludzi potrzebujących wsparcia, ale również o tym, co jest jeszcze do zrobienia. Dyskutowaliśmy też o szykowanych zmianach w przepisach i o najważniejszych potrzebach miasta. Myślę, że właśnie zyskaliśmy ambasadora stargardzkich spraw. To było budujące spotkanie. Pan minister zajmuje się polityką społeczną i jest w tym zakresie szalenie kompetentny. Co ważne jest też człowiekiem, który naprawdę słucha

– mówi prezydent Rafał Zając.
W Stargardzie ludzie z niepełnosprawnościami mogą liczyć na szeroką pomoc – również w zdobyciu jak największej samodzielności. Miasto ma system mieszkalnictwa wspomaganego, który jest wzorem dla innych miast w całej Polsce. Codzienne wsparcie dostają tam nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale również seniorzy, młodzi ludzie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osoby wychodzące z kryzysu bezdomności. W Stargardzie jest już ponad 100 takich lokali i wciąż planowane są kolejne, dla mieszkańców o różnych potrzebach. Paweł Wdówik odwiedził m.in. mieszkanie dla seniorów. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”. Członkowie stargardzkiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dostają tam pewne zatrudnienie, które pozwala im na większą samodzielność. Gotują, organizują imprezy, ale także porządkują i dbają o tereny zielone. Od kilku lat mają pod opieką wszystkie miejskie parki. Członkowie PSONI również korzystają z mieszkań wspomaganych. Ich także odwiedził pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.

– Stargard już kroczy drogą, na której osoby z niepełnosprawnością mają prawo decydować o swoim życiu, wybierać z kim i gdzie będą mieszkać, jakiej pomocy potrzebują i jak chcą spędzać wolny czas. Te działania są kluczowe dla przebudowania obrazu OzN w skali Polski. Są miejsca, w których wciąż używa się pojęć „nasi podopieczni”, „nasi milusińscy”, tymczasem musimy pamiętać, że mówimy o obywatelach chcących decydować o sobie, brać udział w życiu społecznym i kulturalnym. W Stargardzie już się to dzieje, a miasto jest przykładem naprawdę dobrych praktyk

– mówi Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Paweł Wdówik jest twórcą systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. kieruje tam Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz równych praw ludzi z niepełnosprawnościami. Od 2010 r. jest członkiem komisji ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W 2020 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w MRPiPS oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


 

Źródło: UM Stargard