Premier Mateusz Morawiecki o 13. i 14. emeryturze dla seniorów w 2023 r.

Rząd jest blisko seniorów. Solidarność międzypokoleniowa jest dla nas bardzo ważna, dlatego troszczymy się o naszych emerytów. W tym trudnym czasie, kiedy walczymy z putinflacją, nie zapominamy o seniorach. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że w kwietniu do emerytów i rencistów trafi 13. emerytura. Będzie ona wyższa o 250 zł i wyniesie 1588,44 zł. Szef rządu zapowiedział, że w tym roku ponownie wypłacona zostanie 14. emerytura.

13. emerytura trafia do seniorów

Rząd w 2019 r. wprowadził 13. emeryturę. To dodatkowe pieniądze dla seniorów, którzy mogą przeznaczyć je na codzienne życie: wycieczkę, wyjście do kina czy teatru lub zakup małego sprzętu AGD.
Już w kwietniu 9,8 mln emerytów otrzyma 13. emeryturę. To dodatkowe świadczenie roczne, które otrzymuje każdy emeryt i rencista, bez względu na dochód.

  1. • Wysokość świadczenia w tym roku wynosi 1588,44 zł, to wzrost o 250 zł, względem 2022 r.

„Teraz po raz kolejny, piąty już z rzędu, będziemy przekazywać na konta naszych seniorów 13. emeryturę”

– przypomniał premier Mateusz Morawiecki.
W latach 2021-2022 seniorzy otrzymali również 14. emeryturę. Wprowadziliśmy także rozwiązanie, które pozwoliło beneficjentom oszczędzić jeszcze więcej. Kwota 13. i 14. emerytury została zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

„To właśnie te trzy działania (13. i 14. emerytura oraz waloryzacja) razem doprowadziły do tego, że mogę z dumą powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o seniorów”

– powiedział szef rządu.

Rekordowe środki na waloryzację

Rząd chce dla emerytów jak najlepiej, dlatego wprowadził w tym roku zmiany w waloryzacji emerytury. Dzięki temu świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 250 zł. Dodatki do świadczeń również zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

  1. • Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wynosi 114,8%.

„Waloryzacja w tym roku będzie absolutnie maksymalna. Już to przeprowadziliśmy i już emeryci widzą to na swoich rachunkach, na swoich kontach”

– podkreślił Prezes Rady Ministrów.
Świadczeniem emerytalnym zostały objęte również osoby, które nie podjęły zatrudnienia, aby wychować dzieci w rodzinach wielodzietnych. Wsparcie, w ramach programu Mama 4+, otrzymują matki i ojcowie, którzy wychowali przynajmniej 4 dzieci.
Liczne programy rządowe dla seniorów – aktywizacja emerytów
Rząd wprowadził programy, dzięki którym seniorzy mogą się integrować w swojej grupie wiekowej oraz spędzać kreatywnie czas.

„To moje zobowiązanie, żeby za każdym razem, kiedy tylko możemy przeznaczyć środki na wsparcie dla seniorów, żeby to robić i żeby polityka dbałości o seniorów była polityką z sercem”

– powiedział premier Mateusz Morawiecki.


  1. Senior +

Obejmuje rządowe wsparcie dla samorządów w tworzeniu i utrzymaniu dziennych domów i klubów dla seniorów. W latach 2015-2022 powstało w Polsce blisko 1200 ośrodków wsparcia „Senior+”. Na realizację programu przeznaczono 300 mln zł.


  1. Aktywni+

Rząd przekazuje pieniądze na wsparcie projektów, które są przeznaczone dla seniorów. W latach 2021-2022 dofinansowano w sumie 630 projektów dla seniorów. W ramach nich wsparcie otrzymało ok. 170 tys. osób starszych.
Ponadto 3,8 mln emerytów skorzystało z bezpłatnych leków, w ramach programu Leki 75+ – lista produktów jest cały czas poszerzana.
Wprowadzono również program Domowej Opieki Medycznej. Program to kompleksowa usługa zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Program obejmuje m.in.: pomiar poziomu saturacji, pomiar poziomu cukru we krwi czy pomiar poziomu ciśnienia tętniczego.


 

Źródło: KPRM