Kolejny bal charytatywny Politechniki Wrocławskiej za nami. Rekordowa kwota na stypendia dla studentów z niepełnosprawnościami!

To był wyjątkowy i rekordowy wieczór na wrocławskiej uczelni. Podczas Charytatywnego Balu Politechniki Wrocławskiej zebrano największą w historii PWr kwotę na
stypendia dla studentów z niepełnosprawnościami – ponad 410 000 zł!
Już po raz 21. zaproszeni goście – przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki –
pojawili się w auli PWr, by nie tylko razem bawić się na balu, ale przede
wszystkim brać udział w aukcjach. W ostatnią sobotę karnawału na PWr – po dwuletniej
przerwie, w trakcie której bale odbywały się w formule online – bawiło się ponad 160
osób. Na wylicytowanie czekało na nich 30 wyjątkowych przedmiotów.
Największym zainteresowaniem licytujących cieszyły się: rzeźba Stanisława Wysockiego,
obrazy: Ryszarda Bilana (dar prorektorów PWr), Zofii Koszewicz, Andrzeja Jarodzkiego i
prof. Wojciecha Pukocza, praca Magdaleny Kucharskiej, dzieło dr. Oskara Zięty oraz pióro
podarowane przez premiera RP.
Dzięki hojności zgromadzonych gości i zaangażowaniu prowadzących aukcje prof. Arkadiusza
Wójsa, rektora PWr i Anny Geryn zebrano łącznie 183 500 złotych.
Wliczając do tego 202 000 złotych, które jeszcze przed balem przekazały uczelni firmy:
PCC Rokita S.A., Fundacja Empiria i Wiedza, Grupa Impel, Bergman Engineering sp. z
o.o., PIT-RADWAR S.A., PGZ, Elektrotim S.A. i Nalco Polska sp. z o.o. oraz 25 750
złotych, które udało się pozyskać dzięki uczestnikom akcji „Nocnego Listowania”, w
sumie na fundusz stypendialny dla studentów z niepełnosprawnościami wpłynęło w tym
roku 411 250 złotych!
Cała kwota zostanie przekazana w formie stypendiów najzdolniejszym studentom i
studentkom PWr z niepełnosprawnościami.
Od 2006 roku do 2022 roku na ten cel Politechnika Wrocławska pozyskała prawie dwa miliony złotych. Środki te przeznaczyła na ufundowanie ponad 900 stypendiów.
Obecnie na PWr kształci się 320 studentek i studentów oraz 17 doktorantek i
doktorantów z niepełnosprawnościami (13 w Szkole Doktorskiej, 4 na studiach
doktoranckich). Na uczelni mogą oni korzystać z wielu form wsparcia m.in.
asystenta edukacyjnego, wypożyczalni sprzętu ułatwiającego naukę, zastępczych zajęć
sportowych czy dodatkowych zajęć z języków obcych.


 

Źródło: Biuro Prasowe Politechniki Wrocławskiej