Bezpieczniejsze korzystanie z urządzeń mobilnych przez osoby niewidome dzięki rozwiązaniu OneButtonPIN

Naukowcy z University of Waterloo i Rochester Institute of Technology opracowali nową metodę uwierzytelniania, która może pomóc użytkownikom niewidomym i niedowidzącym w bezpieczniejszym dostępie do ich urządzeń. Nowa metoda, OneButtonPIN, umożliwia użytkownikom wprowadzanie kodów PIN za pomocą jednego dużego przycisku i serii powiadomień haptycznych.
Jak to działa?
OneButtonPIN wykorzystuje wibracje niezauważalne dla osób postronnych. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie kodu PIN użytkownik naciska i przytrzymuje duży przycisk na ekranie smartfona. To aktywuje serię wibracji oddzielonych przerwami; Użytkownik odlicza liczbę wibracji odpowiadającą liczbie, którą chce wprowadzić, po czym puszcza przycisk i powtarza proces aż do wprowadzenia wszystkich żądanych cyfr.

Jak wyglądały testy rozwiązania?
W badaniu naukowym dziewięciu uczestników niewidomych i niedowidzących zainstalowało aplikacje OneButtonPIN na swoich telefonach. Najpierw otrzymali zadanie kilkukrotnego wprowadzenia losowo wygenerowanych kodów PIN za pomocą metody OneButtonPIN, a następnie poinstruowano ich, aby korzystali z aplikacji co najmniej raz dziennie przez tydzień.
Badanie wykazało, że OneButtonPIN umożliwia użytkownikom wprowadzanie kodów ze średnią dokładnością 83,6% lub wyższą, w przeciwieństwie do dokładności 78,1% przy użyciu tradycyjnych metod.
Czy to rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo?
Metoda okazała się również niezwykle bezpieczna. W drugim etapie badania 10 widzących uczestników oglądało filmy przedstawiające osoby używające zarówno tradycyjnych metod wprowadzania kodu PIN, jak i OneButtonPIN, a następnie próbowało odgadnąć ich kody PIN. Każdy uczestnik był w stanie z powodzeniem odgadnąć kody PIN użytkowników wprowadzane tradycyjną metodą, ale nikomu nie udało się odgadnąć wprowadzonego kodu za pomocą OneButtonPIN.


 

Źródło: Uwaterloo.ca