Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie „Szajna: Mierzę celniej, bo na pudła nie mam czasu”

Termin i miejsce wydarzenia:
01.12.2022 (czwartek), godz. 18:00
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
ul. Kozia 11
00-070 Warszawa
Wstęp w cenie biletu na wystawę.


 

Przekrojowa wystawa przygotowana w setną rocznicę urodzin Józefa Szajny, jednego z najwybitniejszych twórców powojennej sztuki polskiej. Ekspozycja prezentuje m.in. figury stworzone do przedstawienia „Replika”, asamblaże, kolaże czy zdjęcia ze spektakli teatralnych wyreżyserowanych przez Józefa Szajnę. Odwiedzający mogą zobaczyć również mniej znane prace artysty, jak karykatury i rysunki erotyczne.
Po wystawie oprowadzi Marcin Matuszewski.
Marcin Matuszewski – doświadczony edukator i przewodnik muzealny, warszawski przewodnik miejski, animator działań kulturalnych i twórczych, orędownik uważnej obserwacji i interpretacji dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Od lat pracujący z grupami o zróżnicowanych potrzebach w tym z grupami osób z niepełnosprawnością wzroku, niepełnosprawnością intelektualną i z osobami w spektrum autyzmu.