Wszystko jasne! – oprowadzanie dla osób z dysfunkcją wzroku

Termin i miejsce wydarzenia:
09.11.2022 (środa), godz. 17:00
Brama Poznania ICHOT
ul. Gdańska 2
61-123 Poznań
Udział bezpłatny, obowiązują zapisy:

  1. • osobiście w Punkcie Informacji Bramy Poznania (w godzinach otwarcia instytucji)
  2. • telefonicznie pod numerem 67 647 76 34 (w godzinach otwarcia instytucji)
  3. • wysyłając maila na adres: rezerwacja@bramapoznania.pl

W naszej instytucji skupiamy się na losach (historycznych i współczesnych) Ostrowa Tumskiego i o znaczeniu, jakie miejsce to ma dla tożsamości współczesnych Polaków. W szczególności podkreślamy rolę, jaką wyspa odegrała w czasach kształtowania się państwa polskiego na tle Europy.
Przewodniczka poprowadzi opowieść o poznańskiej wyspie tak, aby uwypuklić jej najciekawsze momenty i związane z nią nietuzinkowe postaci. Skorzystamy przy tym z makiet dotykowych i planów tyflograficznych oraz różnorodnych rekwizytów. Przez słuchawki audioprzewodnika odbiorcy i odbiorczynie poznają natomiast teksty historyczne i efekty dźwiękowe, które zilustrują zmiany zachodzące w okolicy na przestrzeni wieków.