Wakacje kredytowe: Przewodnik dla konsumenta

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli
możliwość zawieszenia jego spłaty.
Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu
kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się
o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.
W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany
do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc
raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony,
to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat.
To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat.
Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

  1. maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;
  2. maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.;
  3. maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym
    z kwartałów.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

Warunek 1 – Kredyt w PLN
Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny,
który posiada kredyt w PLN.
Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty
hipoteczne w innych walutach oraz indeksowane
lub denominowane do waluty innej niż waluta polska.
Warunek 2 – Własne potrzeby mieszkaniowe
Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość
na własne potrzeby mieszkaniowe, czyli po to by w niej zamieszkać.
Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania
na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, jak i prywatnie.
Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – właśnie ten
zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Jeśli kredytobiorca
ma kredyt na dwie nieruchomości na potrzeby mieszkaniowe,
to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem
jednego wybranego kredytu.
Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła
kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele
budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty
na własne potrzeby mieszkaniowe.
Warunek 3 – Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu
Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych
przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej
po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?

Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił
kredytu hipotecznego.
Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej,
na formularzu lub bez niego – w zależności od tego jakie
funkcjonalności udostępni bank.
Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w sprawie
wzoru wniosku.
Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy
wchodzą w życie.
Zachęcamy do składania wniosków nie później niż w dniu spłaty
raty kapitałowo-odsetkowej (również w weekend
przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej).
Kredytobiorca sam decyduje przez ile miesięcy chce korzystać
z wakacji kredytowych. Przy czym może złożyć wniosek
jednorazowo – za cały okres, jego część lub składać pojedyncze
wnioski na każdy z wybranych miesięcy.
Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego
otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została
spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować
z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa
na rozpoczęcie okresu zawieszenia.
Środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych można
wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego.

Kontakt z Biurem Rzecznika Finansowego

W Biurze Rzecznika Finansowego uruchomiona została infolinia,
poprzez którą każdy zainteresowany może zwrócić się z pytaniem
do eksperta lub zgłosić problem.
Rzecznik wesprze także konsumentów poprzez poradnik w sprawie
wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
który pomoże uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się
pytania i wątpliwości dotyczące tych obszarów.
Infolinia działa od godziny 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 22 333 73 35 (także w najbliższy weekend). Po 4 sierpnia będzie ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00. Adres mailowy to: wakacjekredytowe@rf.gov.pl.