Dziś Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności

– Cieszy każda inicjatywa, przedsięwzięcie czy okazja do promowania tematu dostępności. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom i spotkaniom, takim jak to, wiedza o dostępności w Polsce jeszcze w większym wymiarze zagości w przestrzeni publicznej – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję „PFRON wspiera dostępność”.

„Nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu. Zdalne lekcje, zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – to nasza codzienność. Dlatego twórcy stron internetowych powinni dbać o to, by były one dostępne w równym stopniu dla wszystkich użytkowników. Przypomina o tym Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności, który przypada w tym roku 19 maja”

– mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Każdego roku na całym świecie w trzeci czwartek maja społeczność związana z dostępnością cyfrową obchodzi Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności.
Wiceminister podkreśliła, że dzień ten jest doskonałą okazją do dyskusji o prawie do dostępności, jego zapewnieniu i znaczeniu dla osób z niepełnosprawnościami i osób o szczególnych potrzebach.

„Resort funduszy i polityki regionalnej od prawie czterech lat realizuje Program Dostępność Plus. Już dziś mamy ponad 100 inicjatyw, angażujących środki o wartości na ponad 13 mld zł.  Są one przeznaczane na usuwanie istniejących barier fizycznych, komunikacyjnych czy mentalnych w naszym otoczeniu”

– wymieniła wiceminister.
Małgorzata Jarosińska-Jedynak wspomniała także o pracach nad projektem ustawy o dostępności niektórych produktów i usług. Regulacja, przygotowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przeniesie do polskiego prawa wymagania dyrektywy UE o dostępności niektórych produktów i usług (European Accessibility Act, EAA).
Celem dyrektywy EAA jest stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad dostępności produktów i usług. Jej wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich UE zagwarantuje jasność wymogów dla firm działających na rynku unijnym oraz dostępność dla konsumentów.

„Nowe rozwiązania legislacyjne to szansa dla wszystkich. Z jednej strony dla osób o szczególnych potrzebach, do tego aby samodzielnie mogły korzystać nie tylko z miejsc publicznych, ale także usług świadczonych w sposób powszechny. Z drugiej strony to także szansa dla biznesu do wprowadzania do obrotu nowych produktów, bardziej innowacyjnych i uniwersalnie zaprojektowanych”

– stwierdziła sekretarz stanu.
Podczas spotkania, zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, eksperci zaprezentowali, jak tworzyć dostępne formularze oraz omówili postępowanie skargowe na brak dostępności.


 

Źródło: MFiPR