Osobisty asystent osoby z niepełnosprawnością

Wiceminister Paweł Wdówik wziął udział w „Forum Deinstytucjonalizacji”, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Odczytał tam list, który do uczestników skierowała minister Marlena Maląg.

„– To wydarzenie doskonale wpisuje się w klimat dyskusji nad pożądanymi rozwiązaniami, poszukując najlepszych sposobów wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Sformułowane tu koncepcje i zaproponowane rozwiązania z pewnością przyczynią się do poprawy sytuacji osób wymagających szczególnej pomocy

– napisała w liście minister Maląg.”

List minister Maląg

Minister Marlena Maląg podkreśliła także, że asystencja osobista ma szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie tej grupy osób w taki sposób, by mogły prowadzić niezależne życie, jest zgodne  z postanowieniami Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami i stanowi istotny obszar  w zakresie kształtowania polityki społecznej obecnego rządu. – Pamiętamy o tym, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami polskiego społeczeństwa – podkreśliła minister Maląg.

Rośnie zainteresowanie

„– Usługi asystenta osobistego mają przede wszystkim zagwarantować osobom z niepełnosprawnościami pełne prawo do niezależnego życia – mówił Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik podczas panelu, poświęconego dyskusji nad systemowym wprowadzeniem usługi asystencji osobistej.”

Wiceminister Wdówik zwrócił uwagę, że o środki z realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rządowego programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2019 r. ubiegało się 27 samorządów, w 2020 r – 462, a w 2021 r. – już 741.
Wyraził także opinię, że usługi asystenta osobistego powinny być świadczone w sposób ciągły.

Potrzebny wielu osobom

Twórcy projektu ustawy – prezydencka Rada ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju – chcą, by  usługa asystenta osobistego była w pierwszej kolejności gwarantowana osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności od 16. do 65. roku życia.
Według wstępnych założeń o wsparcie asystenta osobistego mogłoby się ubiegać około 40 tys. osób z niepełnosprawnością.


 

Źródło: MRiPS