Pszczyna: Od kwietnia osoby z niepełnosprawnością skorzystają z asysty na dworcu

W kwietniu na stacji PKP Pszczyna uruchomiona zostanie usługa asysty dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to efekt długich starań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i bardzo dobra wiadomość dla podróżnych.
Usługę asysty będą pełnili pracownicy ochrony dworca i pomogą osobie z niepełnosprawnością pokonać schody, dostać się na peron i wsiąść do pociągu.
Zapotrzebowanie na pomoc na pszczyńskim dworcu od dłuższego czasu zgłaszała między innymi niewidoma Pani Anna, która bardzo często podróżuje pociągami.
Tematem zajęła się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. To organ doradczy, który działa przy staroście pszczyńskim. Zaangażował się również pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Rady pisma z prośbą o wprowadzenie usługi asysty dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) na dworcu w Pszczynie wystosował zarówno do PKP, jak i do PLK. Tematem zainteresowano także Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.


 

Źródło: Powiat pszczyński